Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
23/09/2023NO-Mo i Rana: Innseiling Mo i RanaKun abonnenter35 dager
16/09/2023NO-Brønnøy: B1 Grunn- og betongarbeiderKun abonnenter4 dager
04/09/2023NO-Viken: Anskaffelse av massedeponi i Moss sentrumBane Nor Sfutgått
21/08/2023NO-Askøy: Markedsdialog fv. 5246 Slettebrekka-HetlevikKun abonnenterVLD
03/08/2023NO-LARVIK: 08454 Tildekking Risøya - 23/5757Larvik Kommuneutgått
20/07/2023NO-Mo i Rana: Prekvalifisering Innseiling Mo i RanaKystverketutgått
15/07/2023NO-Hamar: Anskaffelse av massedeponi SMS sentrumBane Nor Sf utgått
08/07/2023NO-SORTLAND: Totalentreprise for ny deponicelle på Bremnes avfallsplassKun abonnenterKAT
08/07/2023NO-SORTLAND: Totalentreprise for utvidelse av eksisterende deponi på Bremnes avfallsplassReno-Vest Iksutgått
22/06/2023NO-Ålesund: 2023_ID 03 BunnaskeTafjord Kraftvarme Asutgått
05/06/2023NO-Trondheim: Mottak, ballepressing, lagring og opplasting av plastemballasje.Trondheim Renholdsverk Asutgått
27/05/2023NO-Tana: Anskaffelse av duker og membraner til avfallsdeponiØst-Finnmark Avfallsselskap As (Øfas) utgått
27/05/2023NO-Sortland: Totalentreprise for utvidelse av eksisterende deponi på Bremnes avfallsplassReno-Vest Iksutgått
23/05/2023NO-SORTLAND: Totalentreprise for anskaffelse av mottaksbinge treverkReno-Vest Iksutgått
05/05/2023NO-Norge: Avhending av masser i Gilhusbukta (1)Oslo Kommune V/ Vann- Og Avløpsetatenutgått
05/05/2023NO-Karmøy: Avtale om deponering av masserKun abonnenterKAT
28/04/2023NO-Kjeller: 160080 PFAS-Miljøsanering Kjeller flyplass - PrekvalifiseringForsvarsbyggutgått
26/04/2023NO-Tinn: Vernebygg Tungtvannskjelleren - Restarbeid 2023 - AnleggsarbeidNorsk Industriarbeidermuseumutgått
24/04/2023NO-Oslo: Deponi for TBM-masser for NVOOslo Kommune V/ Vann- Og Avløpsetatenutgått
21/04/2023NO-Nord-Aurdal: DeponiutvidelseValdres Kommunale Renovasjon Iksutgått