Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
10/04/2019NO-Nordland: C01182 Evenes flyst. MPA, Grunnarbeider tomtKun abonnenter13 dager
09/04/2019NO-Bergen: Rammeavtale profileringsartiklarKun abonnenter26 dager
03/04/2019NO-BERGEN: NOR 056-2018 Konkurranse, Sanering Neset avfallsdeponiKun abonnenter21 dager
02/04/2019NO-Oslo: Anskaffelse 138/2018 mottak av rene og forurensede masserKun abonnenter12 dager
19/03/2019NO-BERGEN: EØS 026-2019 Konkurranse, Prosjektering Slettebakken deponiKun abonnenter6 dager
18/03/2019NO-Bergen: Veiledende kunngjøring: Markedsdag for avfallstekniske løsningerKun abonnenterVLD
08/03/2019NO-TRONDHEIM: 515658 - Deponigass utenfor deponiområdene - randsoneproblematikkTrondheim Kommuneutgått
08/03/2019NO-TRONDHEIM: 515658- Kartlegging av deponiet Sluppen VestTrondheim Kommuneutgått
15/02/2019NO-Meland: Undersøking av nedlagt fyllplass MoldekleivMeland Kommuneutgått
13/02/2019NO-LILLESTRØM: Avtale - Deponigassanlegg, landskap og overvannshåndtering - Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponiSkedsmo Kommuneutgått
12/02/2019NO-SKEDSMOKORSET: 19-00080 Telt til kompposteringsplateRomerike Avfallsforedling Iks (Roaf)utgått
05/02/2019NO-ALTA: Levering, legging og sveising av membran og geosynteterInnkjøpsservice Asutgått
30/01/2019NO-Kirkenes: Ny driftsbygning og driftsplass Sandnes gravlund, Sør-VarangerSør-Varanger Menighetsrådutgått
29/01/2019NO-ALTA: Etablering av ny deponicelle FInnkjøpsservice Asutgått
10/01/2019NO-Hasvik: Breivikbotn fiskerihavn - LillehavetKystverketutgått
07/01/2019NO-Oslo: Tiltak for bedring av renseeffekten i sigevannsanlegget på GrønmoOslo Kommune V/ Renovasjonsetatenutgått
18/12/2018NO-Storslett: Kompaktor 2019Avfallsservice Asutgått
06/12/2018NO-Oslo: Byggeleder for Langøyene-prosjektetOslo Kommune V/Eiendoms- Og Byfornyelsesetatenutgått
06/12/2018NO-Oslo: SHA-koordinator for prosjektering - LangøyeneprosjektetOslo Kommune V/Eiendoms- Og Byfornyelsesetatenutgått
06/12/2018NO-Oslo: SHA-koordinator for utførelse(KU) - Langøyene-prosjektetOslo Kommune V/Eiendoms- Og Byfornyelsesetatenutgått