Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
22/07/2019NO-Farsund : Innseiling Farsund - utdypingKun abonnenter48 dager
08/07/2019NO-OSLO: Anskaffelse av plastringstein, filtermasse, pukk/grus, transport og deponi til sikring av 20189 Vikaelva, Grodås, HornindalKun abonnenter26 dager
05/07/2019NO-Oslo: Deponi av rene masser for prosjektet Ny Vannforsyning OsloKun abonnenterVLD
05/07/2019NO-Åndalsnes: Isfjorden avfallsdeponiKun abonnenter26 dager
02/07/2019NO-Slettemoen: Entrprise for deponiavslutning inkludert utgraving og transport av slam fra Slettemoen avfallsdeponiKun abonnenter49 dager
17/06/2019NO-LILLESTRØM: Avtale - Landskap og overvannshåndtering fase 2 - Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponiKun abonnenter17 dager
07/06/2019NO-SANDVIKA: Rådgivningsoppdrag - SigevannsanleggKun abonnenter12 dager
30/04/2019NO-Trondheim: Vurdering av deponiers egenskaper med hensyn på boligbyggingMiljødirektoratetutgått
10/04/2019NO-Nordland: C01182 Evenes flyst. MPA, Grunnarbeider tomtForsvarsbyggutgått
09/04/2019NO-Bergen: Rammeavtale profileringsartiklarNorges Handelshøyskoleutgått
03/04/2019NO-BERGEN: NOR 056-2018 Konkurranse, Sanering Neset avfallsdeponiBergen Kommuneutgått
02/04/2019NO-Oslo: Anskaffelse 138/2018 mottak av rene og forurensede masserOslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
19/03/2019NO-BERGEN: EØS 026-2019 Konkurranse, Prosjektering Slettebakken deponiBergen Kommuneutgått
18/03/2019NO-Bergen: Veiledende kunngjøring: Markedsdag for avfallstekniske løsningerKun abonnenterVLD
08/03/2019NO-TRONDHEIM: 515658 - Deponigass utenfor deponiområdene - randsoneproblematikkTrondheim Kommuneutgått
08/03/2019NO-TRONDHEIM: 515658- Kartlegging av deponiet Sluppen VestTrondheim Kommuneutgått
15/02/2019NO-Meland: Undersøking av nedlagt fyllplass MoldekleivMeland Kommuneutgått
13/02/2019NO-LILLESTRØM: Avtale - Deponigassanlegg, landskap og overvannshåndtering - Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponiSkedsmo Kommuneutgått
12/02/2019NO-SKEDSMOKORSET: 19-00080 Telt til kompposteringsplateRomerike Avfallsforedling Iks (Roaf)utgått
05/02/2019NO-ALTA: Levering, legging og sveising av membran og geosynteterInnkjøpsservice Asutgått