Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
26/03/2019NO-VADSØ: 2019/7 Blodbankprodukter - TemperaturindikatorerKun abonnenter18 dager
26/03/2019NO-OSLO: K923.18 Automatisk/ robotisert lagringssystem for biologiske prøver ved -20 C og -80 C.Kun abonnenter1 dag
12/03/2019NO-VADSØ: Ultrafrysere og tilbehør til Helse Sør-Øst og FolkehelseinstituttetKun abonnenter24 dager
06/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse K923.01-06 Varmeskap, inkubatorer og ovner.Statsbyggutgått
05/03/2019NO-Skien: Blodkulturskap til Sykehuset TelemarkSykehusinnkjøp Hfutgått
05/03/2019NO-Oslo: Farmasøytiske isolatorer, positiv- og negativ trykk Sykehusapotekene Hfutgått
01/03/2019NO-VADSØ: Laboratorieprodukter og -utstyr, patologi: Transportbeholdere for vevsprøver med formalin, Rammeavtale for Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
28/02/2019NO-OSLO: Anskaffelse av Matrix rør med 2D barkode i brett, SepraSeal og tomme brett for lagring ved -20°C og -80°C.Folkehelseinstituttetutgått
28/01/2019NO-VADSØ: Dokumenter til høring- Ultrafryser og tilbehør til Helse Sør-Øst og FolkehelseinstituttetKun abonnenterVLD
03/12/2018NO-Oslo: RFI - Automatisk temperaturovervåkingKun abonnenterVLD
02/11/2018NO-Skien: Frysemikrotom til patologisk avdeling ved Sykehuset TelemarkSykehusinnkjøp Hfutgått
02/11/2018NO-Oslo: Frysemikrotom (Kryostat)Universitetet I Osloutgått
29/10/2018NO-Ås: 18/03844 Anskaffelse av kjøleinkubatorskap til NMBU, MINANmbuutgått
02/10/2018NO-Akershus: Dokumentscanning til Dips - Akershus universitetssykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
02/10/2018NO-OSLO: Automatisk temperaturovervåkningKun abonnenterKAT
01/10/2018NO-Bergen: ANSK-3041-18 Rammeavtale for ultrafrysereKun abonnenterKAT
18/09/2018NO-Oslo: Kontraktstildeling: Forbruksvarer til IllumiPro-10 ved Oslo Universitetessykehus HFKun abonnenterKAT
13/09/2018NO-OSLO: 75250 RH KLM Avd for Immunologi og transfusjonsmedisin NitrogenfrysereOslo Universitetssykehus Hf - Strategi Og Anskaffelsesavdelingen Mtvutgått
10/08/2018NO-Bergen: CO2 Inkubator til Helse Bergen HFSykehusinnkjøp Hfutgått
20/06/2018NO-Stavanger: Tildeling - Ultradypfrysere, Helse Stavanger HFKun abonnenterKAT