Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
08/07/2019NO-Trondheim: 2019-339 Sjokkfrysere St. Olavs HospitalKun abonnenter31 dager
04/07/2019NO-VADSØ: Rammeavtale på ultrafrysere til Helse Bergen HFKun abonnenter43 dager
21/06/2019NO-OSLO: Anskaffelse av Matrix rør med 2D barkode i brett, SepraSeal og tomme brett for lagring ved -20°C og -80°C.Kun abonnenter24 dager
14/06/2019NO-VADSØ: K904.01b Varme- og tørkeskap for levering til Helse Fonna HF, Haugesund sjukehusKun abonnenter2 dager
05/06/2019NO-VADSØ: 2019-943 Plasmatinere til blodbanken STO - Invitasjon til produktpresentasjonKun abonnenterVLD
21/05/2019NO-Bergen: Inkubatorbygg på Bygg for biologiske basalfag (BBB)Universitetet I Bergenutgått
09/05/2019NO-Tromsø: CryostatUit Norges Arktiske Universitetutgått
29/04/2019NO-VADSØ: 2019/7 Blodbankprodukter - Temperaturindikatorer 2. gangs utlysingSykehusinnkjøp Hfutgått
25/04/2019NO-OSLO: Trådløst temperaturovervåkningssystem for FHIs fryserparkFolkehelseinstituttetutgått
26/03/2019NO-VADSØ: 2019/7 Blodbankprodukter - TemperaturindikatorerSykehusinnkjøp Hfutgått
26/03/2019NO-OSLO: K923.18 Automatisk/ robotisert lagringssystem for biologiske prøver ved -20 C og -80 C.Statsbyggutgått
12/03/2019NO-VADSØ: Ultrafrysere og tilbehør til Helse Sør-Øst og FolkehelseinstituttetSykehusinnkjøp Hfutgått
06/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse K923.01-06 Varmeskap, inkubatorer og ovner.Statsbyggutgått
05/03/2019NO-Skien: Blodkulturskap til Sykehuset TelemarkSykehusinnkjøp Hfutgått
05/03/2019NO-Oslo: Farmasøytiske isolatorer, positiv- og negativ trykk Sykehusapotekene Hfutgått
01/03/2019NO-VADSØ: Laboratorieprodukter og -utstyr, patologi: Transportbeholdere for vevsprøver med formalin, Rammeavtale for Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
28/02/2019NO-OSLO: Anskaffelse av Matrix rør med 2D barkode i brett, SepraSeal og tomme brett for lagring ved -20°C og -80°C.Folkehelseinstituttetutgått
28/01/2019NO-VADSØ: Dokumenter til høring- Ultrafryser og tilbehør til Helse Sør-Øst og FolkehelseinstituttetKun abonnenterVLD
03/12/2018NO-Oslo: RFI - Automatisk temperaturovervåkingKun abonnenterVLD
02/11/2018NO-Skien: Frysemikrotom til patologisk avdeling ved Sykehuset TelemarkSykehusinnkjøp Hfutgått