Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
28/01/2019NO-VADSØ: Dokumenter til høring- Ultrafryser og tilbehør til Helse Sør-Øst og FolkehelseinstituttetKun abonnenterVLD
03/12/2018NO-Oslo: RFI - Automatisk temperaturovervåkingKun abonnenterVLD
02/11/2018NO-Skien: Frysemikrotom til patologisk avdeling ved Sykehuset TelemarkSykehusinnkjøp Hfutgått
02/11/2018NO-Oslo: Frysemikrotom (Kryostat)Universitetet I Osloutgått
29/10/2018NO-Ås: 18/03844 Anskaffelse av kjøleinkubatorskap til NMBU, MINANmbuutgått
02/10/2018NO-Akershus: Dokumentscanning til Dips - Akershus universitetssykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
02/10/2018NO-OSLO: Automatisk temperaturovervåkningKun abonnenterKAT
01/10/2018NO-Bergen: ANSK-3041-18 Rammeavtale for ultrafrysereKun abonnenterKAT
18/09/2018NO-Oslo: Kontraktstildeling: Forbruksvarer til IllumiPro-10 ved Oslo Universitetessykehus HFKun abonnenterKAT
13/09/2018NO-OSLO: 75250 RH KLM Avd for Immunologi og transfusjonsmedisin NitrogenfrysereOslo Universitetssykehus Hf - Strategi Og Anskaffelsesavdelingen Mtvutgått
10/08/2018NO-Bergen: CO2 Inkubator til Helse Bergen HFSykehusinnkjøp Hfutgått
20/06/2018NO-Stavanger: Tildeling - Ultradypfrysere, Helse Stavanger HFKun abonnenterKAT
14/06/2018NO-OSLO: Automatisk temperaturovervåkningFolkehelseinstituttetutgått
16/05/2018NO-VADSØ: Time-lapse inkubator for levering til Helse Fonna HFKun abonnenterKAT
10/05/2018NO-Ås: 1000605 Campus Ås Brukerutstyr K923.01 Fryse, kjøle- og varmeutstyrStatsbyggutgått
07/05/2018NO-Haukeland : Intensjonskunngjøring - Arkivsystem for parafinblokkerKun abonnenterKAT
06/04/2018NO-Porsgrunn: Timelapse inkubator til Fertilitetsklinikken Sør ved Sykehuset TelemarkSykehusinnkjøp Hfutgått
23/03/2018NO-Trondheim: Flexell Tension System and Streamer SystemKun abonnenterKAT
21/03/2018NO-Bergen: ANSK-2976-18 Rammeavtale for ultrafrysereKun abonnenterKAT
20/03/2018NO-Bergen: ANSK-3041-18 Rammeavtale for ultrafrysereUniversitetet I Bergenutgått