Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
08/07/2019NO-Stavanger: SUS2023-IO-9890-Analysehall til SUS2023Kun abonnenter41 dager
05/07/2019NO-VADSØ: ByggHaugesund2020 - K903.09 Spesialutstyr patologi for levering til Helse Fonna HF, Haugesund sjukehusKun abonnenterVLD
03/07/2019NO-Brumunddal: Objektglass og kassettskrivere for levering til avdeling for patologi ved Sykehuset Innlandet HFKun abonnenter45 dager
01/07/2019NO-VADSØ: Kjemikalier til laboratoriene i Helse Vest RHFKun abonnenter32 dager
27/06/2019NO-Lillehammer: Anskaffelse av pipetteringsrobotKun abonnenter45 dager
17/06/2019NO-VADSØ: 2019/461 Spritprodukter til Laboratoriene i Helse Midt - NorgeKun abonnenter46 dager
15/06/2019NO-KJELLER: Lab- og elektromedisinsk utstyrKun abonnenter17 dager
08/06/2019NO-VADSØ: 2019/531 Intensjonskunngjøring - Helautomatisk dyrkningssystem, mykobakterier til St. Olavs hospital med opsjon Molde sykeKun abonnenterKAT
07/06/2019NO-Stavanger: Pipetteringsrobot/Ekstraktor for levering til Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Helse Stavanger HFKun abonnenter35 dager
01/06/2019NO-Lillehammer: Undervisningsmateriell til realfag.Oppland Fylkeskommuneutgått
29/05/2019NO-Tønsberg: Intensjonskunngjøring: Helautomatisk analyseplattform til infeksjonsserologiske analyser til SiV HFKun abonnenterKAT
27/05/2019NO-Møre og Romsdal : Rammeavtale instrumentavhengige forbruksvarer proteinanalyser Neflometri HMRKun abonnenterKAT
20/05/2019NO-VADSØ: Laboratorie forbruksvarer: Monitorering av legemidlene Adalimumab og Infliksimab; tester for konsentrasjon og antistoff i Sykehusinnkjøp Hfutgått
08/05/2019NO-VADSØ: Forbruksvarer til laboratoriet for foretakene i Helse Sør-ØstSykehusinnkjøp Hfutgått
03/05/2019NO-Drammen: Prøvetakingsutstyr for mikrobiologi til foretakene i Helse Sør-ØstSykehusinnkjøp Hfutgått
30/04/2019NO-VADSØ: Instrumenter for high througput single cell transkriptomanalyse og genomsekvensering med tilhørende instrumentavhengig forKun abonnenterKAT
30/04/2019NO-Tromsø: LaboratorierekvisitaUit Norges Arktiske Universitetutgått
29/04/2019NO-Stavanger: Blodkultursystem - Bakteriologisk overvåking av trombocyttkonsentrater til Helse Stavanger HFSykehusinnkjøp Hfutgått
09/04/2019NO-Førde: Reagensar til molekylær deteksjon av tarmpatogene mikrobar for levering til Helse Førde HFSykehusinnkjøp Hfutgått
19/03/2019NO-OSLO: K923.10 Utstyr til produksjon av mikrobiologiske dyrkningsmedier.Statsbyggutgått