Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
08/02/2019NO-OSLO: Portalløsning for elektronisk rekvisisjon og svarbrevKun abonnenter9 dager
23/01/2019NO-TROMSØ: «Laboratory Information Management System» (LIMS) med integrert «Electronic Laboratory Notebook» (ELN)Kun abonnenter2 dager
14/01/2019NO-Drammen: Leverandørkonferanse analysehallKun abonnenterVLD
14/01/2019NO-Birkeland: Entreprise 6 avlastningsboligerBirkenes Kommuneutgått
03/12/2018NO-Oslo: Nytt labdatasystemOslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
22/11/2018NO-Sarpsborg: Invitasjon til leverandørkonferanse i forkant av anskaffelse av en automasjonslinje for histologiske preparaterKun abonnenterVLD
11/10/2018NO-VADSØ: Veiledende kunngjøring - Nasjonal Digital Patologi samhandlingsløsning (National Digital Pathology collaboration solution)Kun abonnenterVLD
10/10/2018NO-Haugesund: Laboratorie-automasjon, Helse Fonna HFHelse Fonna Hfutgått
21/09/2018NO-VADSØ: Komplett NGS plattform m/forbruksvarer St.Olav Hospital HFSykehusinnkjøp Hfutgått
20/09/2018NO-Trondheim: Anskaffelse av nytt fagdatasystem laboratorierKun abonnenterKAT
12/09/2018NO-Kristiansand: Elektronisk stoffkartotekUniversitetet I Agderutgått
11/09/2018NO-Oslo: 2017-049 Digital Skanner - histopatologiske undersøkelserKun abonnenterKAT
10/09/2018NO-ÅS: Anskaffelse av laboratoriedatasystem (LIMS)Nibio, Norsk Institutt For Bioøkonomiutgått
30/08/2018NO-Trondheim: Optisk sonde for disperse systemerKun abonnenterKAT
28/08/2018NO-TRONDHEIM: HMN - Anskaffelse Digital Patologi løsning - TilbudsfaseKun abonnenterKAT
10/08/2018NO-Oslo: Nytt labdatasystemOslo Kommune, Vann- Og Avløpsetatenutgått
04/07/2018NO-OSLO: Anskaffelse av røntgensystem med tilhørende sensorForsvarsmateriellutgått
14/06/2018NO-Molde : SAK 2018/786 Intensjonskunngjøring av kjøp PCR - instrumenterKun abonnenterKAT
07/06/2018NO-VADSØ: Anskaffelse av løsning for regionalt multimediearkiv - dialogfaseKun abonnenterKAT
05/06/2018NO-Oslo: Åpent leverandørmøte (Helsedataprogrammet) hos Direktoratet for e-helseKun abonnenterVLD