Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/04/2019NO-Oslo: Anskaffelse av e-bøker (rammeavtale)Kun abonnenter26 dager
02/04/2019NO-FREDRIKSTAD: Anskaffelse av husholdningssystem for bibliotek til kommunene Fredrikstad, Hvaler, Moss og Rygge 2. gangs utlysningKun abonnenter16 dager
29/03/2019NO-Oslo: Konsulentbistand ny utlåns- og distribusjonsløsningNorsk Lyd- Og Blindeskriftsbibliotekutgått
26/03/2019NO-FREDRIKSTAD: Anskaffelse av husholdningssystem for bibliotek til kommunene Fredrikstad, Hvaler, Moss og RyggeKun abonnenter14 dager
06/02/2019NO-Trondheim: BibliioteksystemKun abonnenterVLD
06/02/2019NO-STAVANGER: Anskaffelse av felles biblioteksystemRogaland Fylkeskommuneutgått
28/01/2019NO-Oslo: Konsulentavtale (dynamisk innkjøpsordning)Oslo Kommune V/Deichman Bibliotekutgått
02/01/2019NO-Hjartdal: Utstyr til selvbetjent-/meråpent bibliotek - Hjartdal kommuneHjartdal Kommuneutgått
28/12/2018NO-Ålesund: Anskaffelse - Biblioteksystem, 2018Ålesund Kommuneutgått
07/12/2018NO-FREDRIKSTAD: Anskaffelse nytt husholdningssystem for bibliotekKun abonnenterVLD
03/12/2018NO-VADSØ: Levering av legemidler og handelsvarer til Helgelandssykehuset HFSykehusinnkjøp Hfutgått
08/11/2018NO-Trøndelag : RFID-utstyr for utlån i Nord universitet, universitetsbiblioteketKun abonnenterKAT
06/11/2018NO-DRAMMEN: Fagsystem for PP-tjenestenKun abonnenterKAT
06/11/2018NO-Bodø: RFID-utstyr for utlån i Nord universitet, universitetsbiblioteketKun abonnenterKAT
01/11/2018NO-Oslo: Nye Deichmanske hovedbibliotek - AV-utstyr Publikum/formidlingKun abonnenterKAT
24/10/2018NO-Oslo: 2018-21 Rammeavtale for levering av bibliotekmateriellKun abonnenterKAT
24/10/2018NO-Oslo: Kartløsning for Deichman bibliotekOslo Kommune V/Deichman Bibliotekutgått
06/10/2018NO-Oslo: Nytt hovedbibliotek, Deichman Bjørvika, prosjektstøtte/ledelse knyttet til forberedelser, utvikling og etableringOslo Kommune V/Deichman Bibliotekutgått
28/09/2018NO-Sandvika: Invitasjon til dialog - Meråpne bibliotekKun abonnenterVLD
24/09/2018NO-Porsgrunn: Porsgrunn bibliotek - meråpent løsningPorsgrunn Kommuneutgått