Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
16/04/2019NO-Oslo: Skadeforsikring og MotorforsikringKun abonnenter17 dager
13/04/2019NO-Fjell: Forsikra kommunal pensjonsløysingKun abonnenterKAT
10/04/2019NO-OSLO: Anskaffelse av verktøy for å kunne masseregistrere og masseendre data i SAPKun abonnenter26 dager
09/04/2019NO-HOKKSUND: Leie av PC til lærereKun abonnenter23 dager
05/04/2019NO-Vefsn: Rammeavtale på leasing av digitale læringsmidler og opplæringKun abonnenter19 dager
02/04/2019NO-Oslo: Anbud skade og personforsikringer til Nettalliansen sin eeierbedrifterKun abonnenter10 dager
02/04/2019NO-Os i Hordaland: Forsikringsmegling- Bjørnafjorden kommuneKun abonnenter13 dager
29/03/2019NO-Tønsberg: Rammeavtale for leasing av bilerKun abonnenter13 dager
15/03/2019NO-Arendal: TransQ Qualification System |notification of qualification system - ServicesKun abonnentern/a
13/03/2019NO-Tolga: Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS (FIAS) - HybridpensjonSöderberg & Partnersutgått
07/03/2019NO-Oslo: Forsikringer Norske tog 2019Norske Tog Asutgått
07/03/2019NO-OSLO: Samfunnsøkonomisk analyse av en eventuell overføring av Bufetats ansvar og oppgaver på barnevernsområdet til nye regionerKun abonnenter3 dager
06/03/2019NO-OSLO: Kjøp av skade- og personalforsikringer Larvik kommune med datterselskaperAon Norway Asutgått
01/03/2019NO-STAVANGER: Konkurranse om levering av forsikringstjenester, skade- og personforsikringRogaland Fylkeskommuneutgått
21/02/2019NO-Arendal: ACHILLES UTILITIES NCE qualification|notification of qualification systemKun abonnentern/a
21/02/2019NO-Oslo: Utredning av samfunnsøkonomiske effekter av å innføre tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private Nærings- Og Fiskeridepartementetutgått
21/02/2019NO-ISDALSTØ: 19/460 Konkurranse om forsikringsmeglertjenesterLindås Kommuneutgått
08/02/2019NO-HAMAR: Rammeavtale Pensjonsordning og Personforsikring for ansatte i Bane NORKun abonnenterKAT
06/02/2019NO-Bergen: Mekling av forsikringar for Sogn og fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommuneHordaland Fylkeskommuneutgått
04/02/2019NO-Stavanger: Skade- og personforsikringer for Stavanger Kirkelige FellesrådStavanger Kirkelige Fellesrådutgått