Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
14/02/2019NO-Steinsdalen: Åsegg Vannverk - VannbehandlingsanleggKun abonnenter33 dager
13/02/2019NO-Kvænangen: 19/00387 - Akustiske loggereKun abonnenterKAT
13/02/2019NO-Oslo: Meteorological Equipment – Frame AgreementKun abonnenter23 dager
11/02/2019NO-Bærums Verk: Levering og montering av instrumentpanel og deteksjonsenheter for automatisk overvåking av strålingenKun abonnenter29 dager
11/02/2019NO-Bærums Verk: Levering av håndholdte detektorer for radiologiske og kjernefysiske materialer og personlige dosimetreKun abonnenter29 dager
08/02/2019NO-Stavanger: SUS2023 - K1011 Hovedrigg og driftKun abonnenterKAT
08/02/2019NO-Oslo: Kjøp av nedlastingsnøklerKun abonnenterVLD
06/02/2019NO-Vikeså: Bjerkreim kommune - Skjævelandsåne pumpestasjon - OmbyggingKun abonnenter13 dager
04/02/2019NO-Trondheim: ANSK-IKP001-2019: Purchase of two gas chromatography units, at Dept. of Chemical Engineering NTNUKun abonnenter5 dager
29/01/2019NO-Tromsø: Instrument for måling av vibrasjons sirkulær dikronisme (VCD)Kun abonnenter14 dager
24/01/2019NO-Langevåg: Strømningsmodell og strømningsmåling i sjø med sikte på etablering av avløpsrenseanlegg på Kvasnes i Sula kommuneSula Kommuneutgått
23/01/2019NO-Lillehammer: Anskaffelse av lydloggerKun abonnenterKAT
17/01/2019NO-OSLO: Mobile hydraulikk test enheterJustis- Og Beredskapsdepartementetutgått
16/01/2019NO-Trondheim: CT Scanner - for Addlab GjøvikNtnuutgått
15/01/2019NO-Oslo: New Electromagnetic Measuring Range for SubmarinesKun abonnentern/a
15/01/2019NO-Ålesund: Sengevaskemaskin til Ålesund sjukehusSykehusinnkjøp Hfutgått
12/01/2019NO-Oslo: Høytrykks test rigg for katalytisk testingUniversitetet I Osloutgått
11/01/2019NO-BERGEN: 19/00034 Testing av ubemannet overflate farkost (USV) for å utføre autonome langdistanseoppdrag for innsamling av marin øKun abonnenterKAT
10/01/2019NO-Ålesund: Anskaffelse - Måleutstyr kommunalt VA-nett, 2018Ålesund Kommuneutgått
10/01/2019NO-Kongsberg : Pasienttransport innen og ut av Kongsberg kommune for Vestre VikenKun abonnenterVLD