Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
10/07/2019NO-STAVANGER: Dialogmøte angående smarthusteknologi i konkurransen "Stokkaveien 33 - totalentreprise"Kun abonnenterVLD
10/07/2019NO-INDERØY: Parallelle rammeavtaler helse - og omsorgstjenester for Levanger og Verdal kommuneKun abonnenter39 dager
09/07/2019NO-Oslo: Tilbudskonkurranse for kjøp av Basistjenester for Ensjøtunet Omsorg+Kun abonnenter43 dager
03/07/2019NO-Oslo: Anskaffelse av helsetjenester i hjemmet – Hjemmesykepleie og personlig assistanse i form av praktisk bistand – daglige gjørKun abonnenter57 dager
27/06/2019NO-Oslo: Anskaffelse av heldøgnstjenester til personer over 18 år med multifunksjonshemmingKun abonnenter43 dager
27/06/2019NO-Oslo: Anskaffelse av helsetjenester i hjemmet – Hjemmesykepleie og personlig assistanse i form av praktisk bistand – daglige gjørKun abonnenter57 dager
26/06/2019NO-ÅLGÅRD: Konsesjonsavtale - Fritt brukervalg ved BPA Kun abonnenter36 dager
25/06/2019NO-Lenvik: Heldøgnstjenester til to tjenestemottakereKun abonnenterVLD
19/06/2019NO-Høylandet: Omstilling og innovasjon i helse og omsorgtjenesten Høylandet KommuneKun abonnenter8 dager
30/05/2019NO-Oslo: Anskaffelse av tjenesteyting og drift til St. Hanshaugen omsorgssenterKun abonnenterVLD
28/05/2019NO-Sandnes: Midlertidig bo- og omsorgstilbud til brukere med ressurskrevende tjenesterSandnes Kommune.utgått
23/05/2019NO-KONGSVINGER: Tjenestekonsesjoner - Brukerstyrt personlig assistent - BPARegionalt Innkjøp I Kongsvingerregionen C/O Kongsvinger Kommuneutgått
22/05/2019NO-Ringsaker: Vikartjenester for pleie- og omsorgRingsaker Kommuneutgått
20/05/2019NO-Nesoddtangen: Trygghetsalarmtjenester (alarmmottak)Nesodden Kommuneutgått
17/05/2019NO-STAVANGER: Dialogkonferanse - Bofellesskap med smarthusløsning og velferdsteknologiKun abonnenterVLD
16/05/2019NO-Gran: Kjøp av plasser i aldershjemKun abonnenterKAT
10/05/2019NO-Hagan: Søknad om tjenestekonsesjon for å levere BPA til Nittedal kommuneNittedal Kommuneutgått
07/05/2019NO-Høylandet: VINA - Konkurranse med forhandlingHøylandet Kommuneutgått
07/05/2019NO-Storebø: Tenestekonsesjon på brukarstyrt personleg assistanse (BPA)Kun abonnenterKAT
26/04/2019NO-Bardu, Bergen: Rammeavtale "Inn på tunet"-tjenester Bardu kommuneBardu Kommuneutgått