Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
16/04/2019NO-Sørumsand: Rammeavtale på Helse- og omsorgstjenester jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, første ledd nr. 6Kun abonnenter24 dager
15/04/2019NO-SANDVIKA: Kjøp av dagaktivitetstjenester innen pleie og omsorgKun abonnenter30 dager
10/04/2019NO-Bergen: Drift av butilbod for døve og hørslehemma elevarKun abonnenter20 dager
05/04/2019NO-Holmestrand: Ny konkurranse Institusjons- og omsorgsplasserKun abonnenter16 dager
03/04/2019NO-SKEDSMO: Omsorgstjenester og bolig med heldøgns bemanningKun abonnenter20 dager
27/03/2019NO-Time : Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologiKun abonnenter20 dager
18/03/2019NO-KOLBOTN: Helse- og omsorgtjenester i hjemmetKun abonnenter5 dager
13/03/2019NO-Holmestrand: Institusjons- og omsorgsplasserHolmestrand Kommuneutgått
08/03/2019NO-SANDVIKA: Dagaktivitetstjenester innen pleie og omsorg - invitasjon til dialogKun abonnenterVLD
08/03/2019NO-BERGEN: HS 001-2019 Etablering av dynamisk innkjøpsordning for bo- og tjeneste tilbud for personer med spesielle behovKun abonnenter3632 dager
05/03/2019NO-Lenvik: Kjøp av heldøgnstjenester til enkeltbruker 1:1Lenvik Kommuneutgått
01/03/2019NO-Bodø: PrivatavlastingKun abonnenter6 dager
01/03/2019NO-Skien: Vikartjenester innen helse og omsorgGki Grenlandskommunenes Innkjøpsenhetutgått
22/02/2019NO-Skei i Jølster: Spesialisert bu- og behandlingsbustadJølster Kommuneutgått
18/02/2019NO-TRONDHEIM: Midlertidig botilbudTrondheim Kommune utgått
08/02/2019NO-Storebø: Tenestekonsesjon på brukarstyrt personleg assistanse (BPA)Austevoll Kommuneutgått
07/02/2019NO-Askim: Konsesjonsavtale for levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)Askim Kommuneutgått
04/02/2019NO-Orkanger: Behovsanalyse - dekningsgrad for institusjonsplasser og plasser med døgnbemanning nye Orkland kommuneOrkdal Kommuneutgått
01/02/2019NO-BAGN: BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) TjenestekonsesjonerValdreskommunene V/Sør-Aurdal Kommuneutgått
30/01/2019NO-Os i Hordaland: Tenestekonsesjon - Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)Os Kommuneutgått