Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/07/2019NO-Tysse: Totalentreprise for flom- og rassikring av Skottabakken i SamnangerKun abonnenter48 dager
08/07/2019NO-Aurland: Anskaffelse av plastringstein, filtermasse, leie av transport og gravemaskin til sikring av RP533 UndredalselvaKun abonnenter27 dager
08/07/2019NO-OSLO: Anskaffelse av plastringstein, filtermasse, pukk/grus, transport og deponi til sikring av 20189 Vikaelva, Grodås, HornindalKun abonnenter34 dager
05/07/2019NO-Oslo: Vurdering av behov for og innretningen til en statlig planretningslinje for helhetlig planlegging i kystnære sjøområderKun abonnenter35 dager
04/07/2019NO-Fusa: Elveforbygning - VikaelvaKun abonnenter41 dager
02/07/2019NO-KONGSBERG: Kongsbergbølga - EntreprenørarbeiderKun abonnenterVLD
02/07/2019NO-TROMSØ: 918208 Sentrum sør VAO - Utarbeidelse av forprosjektKun abonnenter59 dager
27/06/2019NO-Oslo: Anskaffelse av poretrykksovervåkning NVOKun abonnenter24 dager
21/06/2019NO-KRISTIANSAND S: Etablering av rammeavtale for mindre utredningsoppdrag innen VA-områdetKun abonnenter38 dager
20/06/2019NO-Begen: Anbudskonkurranse for Miljøovervåkingsprosjekt: Bryggen i BergenKun abonnenter31 dager
18/06/2019NO-Oslo: E39 Rogfast - Overvåkningsprogram sediment og biota på KvitsøyKun abonnenter31 dager
17/06/2019NO-Oslo: Prinsdalsbekken - NoDigOslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
17/06/2019NO-Fitjar: Grunn- og miljøtekniske undersøkelsar i sjø. Årskog IndustriområdeFitjar Kommuneutgått
17/06/2019NO-LILLESTRØM: Avtale - Landskap og overvannshåndtering fase 2 - Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponiKun abonnenter25 dager
14/06/2019NO-Hå: Flomsikringstiltak Vigrestad - Deletappe 2Kun abonnenter29 dager
12/06/2019NO-Voss: Heving av E16 på VossKun abonnenter30 dager
06/06/2019NO-Lunner: Sikring av Tveitmarkstunnelen, Lunner kommuneDirektoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For Svalbardutgått
05/06/2019NO-Finnmark: Totalentreprise for utskifting av midtre del av Dampskipskaia i BåtsfjordNorconsult Asutgått
04/06/2019NO-Oslo: Bygningsbesiktigelse og tilstandsregistrering for prosjektet Ny Vannforsyning OsloOslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
04/06/2019NO-Kvinesdal: Erosjonssikring Stokkelandsåna ved Austerdalen skole og BarnehageKvinesdal Kommuneutgått