Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/02/2019NO-Lillesand: Rammeavtale på Geolog-, Geoteknikk-, Hydrolog- og BiologtjenesterKun abonnenter21 dager
12/02/2019NO-Trondheim: Kartlegging av mikroplast i elverKun abonnenter16 dager
07/02/2019NO-Trondheim: Nasjonal innsjøundersøkelse 2019Kun abonnenter28 dager
06/02/2019NO-OSLO: Evaluering av Norges vassdrags- og energidirektorats hydrologiske oppdragsvirksomhetKun abonnenter19 dager
30/01/2019NO-BERGEN: EØS 072/2018 Konkurranse, Infrastrukturplan MindemyrenKun abonnenter12 dager
24/01/2019NO-Klepp: LandbruksrådgivningstjenesteNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitetutgått
24/01/2019NO-Langevåg: Strømningsmodell og strømningsmåling i sjø med sikte på etablering av avløpsrenseanlegg på Kvasnes i Sula kommuneSula Kommuneutgått
23/01/2019NO-TROMSØ: Kunstgress til Skarphallen i Tromsø - ny utlysningKun abonnenterKAT
21/01/2019NO-Oslo: Anskaffelse av rammeavtale for analysetjenester av miljøgifter i jord,- og vannprøverOslo Kommune V/Eiendoms- Og Byfornyelsesetatenutgått
18/01/2019NO-VÅLER I ØSTFOLD: Rammeavtale for vassdragsovervåkning vannområde MorsaKun abonnenter2 dager
11/01/2019NO-Oslo: Anskaffelse 104/2018 - Entreprise Bekkeinntak BestumstubbenKun abonnentern/a
10/01/2019NO-Nesbyen: Forprosjekt nytt renseanlegg NesbyenNes Kommune I Buskerudutgått
10/01/2019NO-Bygland: Bygland kommune - Bygland rensedistrikt - Teknisk byggKun abonnenter13 dager
09/01/2019NO-KRISTIANSUND N: KK - Veiledende kunngjøring - DPS for KonsulenttjenesterKun abonnenterVLD
09/01/2019NO-LARVIK: Analysetjenester for Larvik kommune (renseanlegg) -18/23190Larvik Kommuneutgått
03/01/2019NO-Sør-Østlandet: Rammeavtale for overvåkning av vassdrag i vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsautgått
21/12/2018NO-Gaupne: Luster idrettspark - Nytt kasteanlegg/justering elveforbyggingLuster Kommuneutgått
21/12/2018NO-FREDRIKSTAD: DR1007 Bjølstaddammen rehabilitering.Fredrikstad Kommuneutgått
20/12/2018NO-Oppdal: Vestre vannveg, Oppdal kommuneOppdal Kommuneutgått
18/12/2018NO-Lillehammer: RFI - Bruk av teknologi for å velge riktig beredskapsnivå ved flomfare - Lillehammer kommuneKun abonnenterVLD