Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
01/07/2019NO-BODØ: Kartlegging av bostedsløshet i Norge 2020Kun abonnenter36 dager
13/06/2019NO-OSLO: Fornyet kunngjøring- Drift av Kasper transittmottak i Våler i ØstfoldUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
10/05/2019NO-Oslo: Utredning om norskopplæring for personer med høyere utdanning (spor 3) innenfor introduksjonslovenKompetanse Norgeutgått
10/05/2019NO-Oslo: Undersøkelse av opplærings- og informasjonstilbud for nyankomne innvandrereKompetanse Norgeutgått
04/05/2019NO-Våler : Drift av Kasper transittmottak i Våler i ØstfoldUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
26/04/2019NO-OSLO: FoU-oppdrag: Evaluering av informasjonsprogram i ordinære mottak Utlendingsdirektoratet - Udiutgått
17/04/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak - Region Indre ØstlandUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
17/04/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak - Region SørUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
16/04/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak - Region Midt-NorgeUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
16/04/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak - Region NordUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
16/04/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak - Region VestUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
05/04/2019NO- Østfold: Drift av transittmottak på Kasper i Våler i ØstfoldKun abonnenterVLD
03/04/2019NO-SKEDSMO: Omsorgstjenester og bolig med heldøgns bemanningKriminalomsorgsdirektoratet utgått
08/03/2019NO-BERGEN: HS 001-2019 Etablering av dynamisk innkjøpsordning for bo- og tjeneste tilbud for personer med spesielle behovKun abonnenter3540 dager
04/03/2019NO-OSLO: Veiledende kunngjøring av parallelle rammeavtaler på drift av basismottak/asylmottakKun abonnenterVLD
18/02/2019NO-TRONDHEIM: Midlertidig botilbudTrondheim Kommune utgått
13/02/2019NO-BODØ: Vurdering av registrering av målgrupper for bruk av kommunalt disponerte boligerHusbankenutgått
21/01/2019NO-Sandnes: Parallell rammeavtale - leie av husvære av midlertidig karakter til bostedsløse u/rusSandnes Kommune.utgått
14/01/2019NO-OSLO: Drift av ordinært mottak med tilrettelagt avdeling - Region SørUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
14/01/2019NO-OSLO: Drift av ordinært mottak med tilrettelagt avdeling - Region Midt-NorgeUtlendingsdirektoratet - Udiutgått