Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
18/02/2019NO-TRONDHEIM: Midlertidig botilbudKun abonnenter25 dager
13/02/2019NO-BODØ: Vurdering av registrering av målgrupper for bruk av kommunalt disponerte boligerKun abonnenter10 dager
21/01/2019NO-Sandnes: Parallell rammeavtale - leie av husvære av midlertidig karakter til bostedsløse u/rusSandnes Kommune.utgått
14/01/2019NO-OSLO: Drift av ordinært mottak med tilrettelagt avdeling - Region SørUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
14/01/2019NO-OSLO: Drift av ordinært mottak med tilrettelagt avdeling - Region Midt-NorgeUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
14/01/2019NO-OSLO: Drift av ordinært mottak med tilrettelagt avdeling - UDI Region Indre ØstlandUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
17/12/2018NO-OSLO: Drift av særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere Utlendingsdirektoratet - Udiutgått
06/12/2018NO-OSLO: Ankomsttransittmottak for enslige mindreårige asylsøkereUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
04/12/2018NO-OSLO: Hvordan bruker asylsøkere digitale kanaler? Utlendingsdirektoratet - Udiutgått
20/11/2018NO-Asker: Tilleggsavtale til avtale om drift av Dikemark asylmottakKun abonnenterKAT
20/11/2018NO-Ulstein: Tilleggsavtale til avtale om drift av Søre Sunnmøre mottakKun abonnenterKAT
10/10/2018NO-OSLO: FoU - Fra bosetting til voksenliv - en studie av tjenestekjeden for enslige mindreårige flyktningerIntegrerings- Og Mangfoldsdirektoratet (Imdi)utgått
08/10/2018NO-BERGEN: HS 004-2018 Etablering av dynamisk innkjøpsordning for bo- og tjeneste tilbud for personer med spesielle behovKun abonnenter3538 dager
29/08/2018NO-OSLO: Undersøkelse om bruk av åpne kilder i asylsaksbehandlingenUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
24/08/2018NO-Oslo: Anskaffelse av rammeavtale for plasser i familiesenterKun abonnenterKAT
21/07/2018NO-Sør-Varanger: Anskaffelse - Beredskap for Mottaksdrift ved Ankomstsenter Finnmark - 2018Utlendingsdirektoratet - Udiutgått
16/07/2018NO-Oslo: Anskaffelse av rammeavtale for plasser i familiesenterKun abonnenterKAT
05/07/2018NO-BODØ: Årsaker til nedgang i antall bostedsløseHusbankenutgått
03/07/2018NO-OSLO: 18_3924 Kartlegging av saker i kommunene som gjelder etterlatte barn og ungdommer i utlandet Kunnskapsdepartementetutgått
28/06/2018NO-OSLO: 18_3767 Evaluering av tilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeidKunnskapsdepartementetutgått