Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/04/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak - Region Indre ØstlandKun abonnenter41 dager
17/04/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak - Region SørKun abonnenter41 dager
16/04/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak - Region Midt-NorgeKun abonnenter41 dager
16/04/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak - Region NordKun abonnenter41 dager
16/04/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak - Region VestKun abonnenter41 dager
05/04/2019NO- Østfold: Drift av transittmottak på Kasper i Våler i ØstfoldKun abonnenterVLD
03/04/2019NO-SKEDSMO: Omsorgstjenester og bolig med heldøgns bemanningKun abonnenter20 dager
08/03/2019NO-BERGEN: HS 001-2019 Etablering av dynamisk innkjøpsordning for bo- og tjeneste tilbud for personer med spesielle behovKun abonnenter3632 dager
04/03/2019NO-OSLO: Veiledende kunngjøring av parallelle rammeavtaler på drift av basismottak/asylmottakKun abonnenterVLD
18/02/2019NO-TRONDHEIM: Midlertidig botilbudTrondheim Kommune utgått
13/02/2019NO-BODØ: Vurdering av registrering av målgrupper for bruk av kommunalt disponerte boligerHusbankenutgått
21/01/2019NO-Sandnes: Parallell rammeavtale - leie av husvære av midlertidig karakter til bostedsløse u/rusSandnes Kommune.utgått
14/01/2019NO-OSLO: Drift av ordinært mottak med tilrettelagt avdeling - Region SørUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
14/01/2019NO-OSLO: Drift av ordinært mottak med tilrettelagt avdeling - Region Midt-NorgeUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
14/01/2019NO-OSLO: Drift av ordinært mottak med tilrettelagt avdeling - UDI Region Indre ØstlandUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
17/12/2018NO-OSLO: Drift av særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere Utlendingsdirektoratet - Udiutgått
06/12/2018NO-OSLO: Ankomsttransittmottak for enslige mindreårige asylsøkereUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
04/12/2018NO-OSLO: Hvordan bruker asylsøkere digitale kanaler? Utlendingsdirektoratet - Udiutgått
20/11/2018NO-Asker: Tilleggsavtale til avtale om drift av Dikemark asylmottakKun abonnenterKAT
20/11/2018NO-Ulstein: Tilleggsavtale til avtale om drift av Søre Sunnmøre mottakKun abonnenterKAT