Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
06/11/2019NO-JAREN: Rammeavtale ÅndedrettsvernKun abonnenterKAT
10/10/2019NO-SANDVIKA: Invitasjon til dialogkonferanse for anskaffelse av pilot for et sanntidsmålingssystem for miljøparametre knyttet til maKun abonnenterVLD
30/09/2019NO-Oslo: Anskaffelse av service,- og vedlikeholdsavtale av deponigassanleggKun abonnenterVLD
11/09/2019NO-Levanger: Utskiftning av gasslinje HNTSykehusinnkjøp Hfutgått
13/06/2019NO-Hedmark: Prosjekt 1164301 Hedmark ungdoms- og familiesenter, ombyggingStatsbyggutgått
27/05/2019NO-STANGE: 2019/2297 Anskaffelse av ventilasjonsaggregat, ny varmesentral, ny gjenvinner og oppgradering av eksisterende SD-anlegg vStange Kommuneutgått
11/04/2019NO-Trondheim: Brannalarm, gassalarm og slokkeanlegg - ServiceavtalerNtnuutgått
25/03/2019NO-BODØ: Dialogkonferanse - Smartere transport BodøKun abonnenterVLD
22/03/2019NO-Sandnes: Markedsundersøkelse - Nivåmålingssystem til renovasjonsformålKun abonnenterVLD
08/03/2019NO-TRONDHEIM: 515658 - Deponigass utenfor deponiområdene - randsoneproblematikkTrondheim Kommuneutgått
08/03/2019NO-TRONDHEIM: 515658- Kartlegging av deponiet Sluppen VestTrondheim Kommuneutgått
08/03/2019NO-Oslo: Kjøp og service av gassmålereOslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
21/02/2019NO-Bergen: CO2 instrumenterUniversitetet I Bergenutgått
07/02/2019NO-Trondheim: Gass i flasker og tilhørende tjenester - RammeavtaleNtnuutgått
06/02/2019NO-JAREN: Rammeavtale ÅndedrettsvernPolitiets Fellestjenester (Pft)utgått
25/01/2019NO-HAMAR: 19/208 - Rammeavtale på årlig lekkasjekontroll og service på anlegg som inneholder fluorholdige klimagasserHedmark Fylkeskommuneutgått
09/01/2019NO-Lørenskog: Narkosegass analysator til Bedriftshelsetjenesten AHUS - TilbudskonferanseKun abonnenterVLD
13/11/2018NO-Oslo: Emisjonsmålingsutstyr og -systemerKun abonnentern/a