Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
07/02/2019NO-Trondheim: Gass i flasker og tilhørende tjenester - RammeavtaleKun abonnenter32 dager
06/02/2019NO-JAREN: Rammeavtale ÅndedrettsvernKun abonnenter25 dager
25/01/2019NO-HAMAR: 19/208 - Rammeavtale på årlig lekkasjekontroll og service på anlegg som inneholder fluorholdige klimagasserKun abonnenter11 dager
09/01/2019NO-Lørenskog: Narkosegass analysator til Bedriftshelsetjenesten AHUS - TilbudskonferanseKun abonnenterVLD
13/11/2018NO-Oslo: Emisjonsmålingsutstyr og -systemerKun abonnentern/a
03/10/2018NO-OSLO: 1004501 Livsvitenskapsbygget K501 IKT og Svakstrøm Totalentreprise med samspillStatsbyggutgått
08/08/2018NO-Tromsø: Instrument til molekylær fæcesdiagnostikk til Universitetssykehuset Nord-Norge HFSykehusinnkjøp Hfutgått
10/07/2018NO-Trondheim: Overvåking av klimagasser på myr i forbindelse med restaureringMiljødirektoratetutgått
26/06/2018NO-Oslo: RFI - Emisjonsmålingsutstyr og -systemerKun abonnentern/a
30/05/2018NO-Oslo: Innovasjonspartnerskap - 0-visjonen i norske vegtunnelerStatens Vegvesen Vegdirektoratetutgått
15/05/2018NO-Trondheim: NOx-reduserende tiltak på fartøyer i norsk innenriks kysttrafikk og fiskeMiljødirektoratetutgått
02/05/2018NO-ÅS: Anskaffelse av multi gas analyzer MGANibio, Norsk Institutt For Bioøkonomiutgått