Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
20/02/2021NO-OSLO: Anskaffelse av javautviklerKun abonnenter19 dager
19/02/2021NO-OSLO: Request for information - Airborne Sensor PlatformKun abonnenterVLD
18/02/2021NO-OSLO: Rammeavtale på kjøp av konsulentbistand innen Forsvarssektorens Investeringsdatabase (FID)Kun abonnenter19 dager
18/02/2021NO-OSLO: Anskaffelse av IFS konsulentKun abonnenter19 dager
15/02/2021NO-OSLO: Intensjonskunngjøring - Rammeavtale for innleie av ressurser knyttet til utvikling av sikker mobilkommunikasjonKun abonnenterKAT
13/02/2021NO-OSLO: Rammeavtale på kjøp av KABA-bistandKun abonnenter15 dager
11/02/2021NO-JAREN: Konsulenttjenester mønster, design, produktutvikling og rådgivningKun abonnenterKAT
30/01/2021NO-OSLO: Anskaffelse av SAP PA-konsulent til CIKT LAAKun abonnenterKAT
28/01/2021NO-OSLO: Prekvalifisering Modulært Vest system for militære service hunderForsvarsmateriellutgått
26/01/2021NO-OSLO: Anskaffelse av parallell rammeavtale på - Tjenester innenfor fagområdet virksomhetsarkitekturKun abonnenterKAT
25/01/2021NO-Sandvika: Anmodning om informasjon nr. 100887 - Målmateriell til Forsvarets skyte- og øvingsfelt (Stålmål)Kun abonnenterVLD
18/01/2021NO-Oslo: Forflytning, demilitarisering, destruksjon og gjenvinning av fregatten Helge IngstadKun abonnenterKAT
15/01/2021NO-OSLO: Prekvalifisering - Strategisk partnerskap innen IKT-leveranser Forsvarsmateriellutgått
13/01/2021NO-OSLO: Anskaffelse av IT-sikkerhetskonsulentKun abonnenterKAT
13/01/2021NO-OSLO: Rammeavtale på Oracle-bistandKun abonnenterKAT
13/01/2021NO-OSLO: Anskaffelse av 1 HRM systemforvalterKun abonnenterKAT
13/01/2021NO-OSLO: Rammeavtale på WebMethods-bistandKun abonnenterKAT
12/01/2021NO-OSLO: Anskaffelse av 1 HRM systemforvalterKun abonnenterKAT
12/01/2021NO-OSLO: Anskaffelse av 1 IFS-konsulentKun abonnenterKAT
07/01/2021NO-SANDVIKA: Request for Information No. 100887 - Live Fire Range Equipment - Steel TargetsKun abonnenterVLD