Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
19/02/2019NO-Lillehammer: Oppdatering kommunale regnskapsstandarderKun abonnenter20 dager
18/02/2019NO-BODØ: En fremtidsrettet organisering av Nordland fylkeskommuneKun abonnenter30 dager
06/02/2019NO-Oslo: Kjøp av tjenester innen økonomi/regnskap, finans og verdiskapende analyser ifm godkjenning av AutoPASS Samvirke (1)Kun abonnenter18 dager
05/02/2019NO-OSLO: Evaluering og utredning av drift og finansieringsmodell for tospråklig opplæringKun abonnenter4 dager
01/02/2019NO-Oslo: Revisortjenester knyttet til faglig rådgivning på revisjons- og revisjonsfaglige spørsmål i NoradNorad – Direktoratet For Utviklingssamarbeidutgått
28/01/2019NO-Oslo: Inntektssystemet for fylkeskommunene: Kriterier for utgiftsbehov til båtruterKun abonnenter20 dager
18/01/2019NO-Oslo: Prosjektstøtte til gevinstrealiseringsplanerKommunal- Og Moderingseringsdepartementetutgått
10/01/2019NO-Tysvær: OrganisasjonsutviklingsprogramTysvær Kommuneutgått
04/01/2019NO-Oslo: Kjøp av tjenester innen økonomi/regnskap, finans og verdiskapende analyser ifm godkjenning av AutoPASS SamvirkeStatens Vegvesenutgått
28/12/2018NO-Trondheim: Dynamisk innkjøpsordning for konsulenttjenester innen økonomistyringKun abonnenter2127 dager
28/12/2018NO-FREDRIKSTAD: Rammeavtale for revisorbistand, samt økonomiske og juridiske rådgivningstjenesterMedietilsynetutgått
20/12/2018NO-Lillehammer : Ny hovedbankavtale til Lillehammer kommuneLillehammer Kommune V/Finansinnkjøp Asutgått
18/12/2018NO-STAVANGER: Konsulentbistand - problemstillinger innenfor økonomisk kontrakts- og insentivteoriOljedirektoratetutgått
06/12/2018NO-OSLO: Rentefastsettelse - intensjonskunngjøringKun abonnenterKAT
28/11/2018NO-FREDRIKSTAD: Avtale om låneadministrasjonKun abonnenterKAT
19/11/2018NO-Oslo: Invitasjon til informasjonsmøte om rammeavtale om kvalitetssikring av konseptvalgsutredninger og forprosjekt for statens inKun abonnenterVLD
19/11/2018NO-Sandvika: RegnskapsrevisjonBærum Kommuneutgått
19/11/2018NO-Troms: Prosjektleder Leverandørutviklingsprogram HavteknologiInnovasjon Norgeutgått
14/11/2018NO-BODØ: Utredning av tiltak for å øke andelen unge uføre som eier egen boligHusbankenutgått
12/11/2018NO-BERGEN: Veil. kunngjøring EØS 070-2018 Tjeneste for administrasjon av startlån/tilskuddKun abonnenterVLD