Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/07/2019NO-OSLO: Kostnadsanalyser av regelverksendringerKun abonnenter47 dager
10/07/2019NO-Oslo: Kartlegging av utfordringer med finansiering av flåtefornyelse for nærskipsfrakteflåtenKun abonnenter43 dager
09/07/2019NO-Arendal: SJ AB (Sweden) joins the TransQ Qualification System. Notification - Services (2)Kun abonnentern/a
05/07/2019NO-OSLO: Invitasjon til leverandørkonferanse om UDIs kommende OU-prosessKun abonnenterVLD
04/07/2019NO-OSLO: Håndtering av fordring ved felles fakturering av kraft og nettjenester i sluttbrukermarkedetKun abonnenter22 dager
03/07/2019NO-Oslo: Rammeavtale for AktuartjenesterKun abonnenter19 dager
02/07/2019NO-Oslo: Konsulentbistand - ByvekstavtalerKun abonnenterKAT
01/07/2019NO-OSLO: NRK MA3205/19E Anskaffelse av tjenester vedrørende Pensjonsrådgivning og Forsikringsmegling/rådgivningKun abonnenter36 dager
28/06/2019NO-Oslo: Megleravtale - Kjøp av tjenester vedrørende avhending av Fjellinjen Utsteder ASKun abonnenter25 dager
28/06/2019NO-DRAMMEN: Selvkostberegning av kommunale gebyrer - videreføring av avtale ved kommunesammenslåingKun abonnenterKAT
28/06/2019NO-HØNEFOSS: Avklaringer og vurderinger av merverdiavgiftsproblemstillingerKun abonnenter22 dager
26/06/2019NO-TRONDHEIM: Innleie økonomikosulenter Kun abonnenterKAT
20/06/2019NO-OSLO: Bistand til låneadministrasjonKun abonnenterKAT
07/06/2019NO-Bergen: Revisjon av VIS, som også inkluderer revisjon av prosjektregnskap, bistand til utarbeidelse av årsregnskap samt utarbeideKun abonnenter22 dager
21/05/2019NO-Oslo: Rammeavtale om pensjonskursOslomet - Storbyuniversitetetutgått
16/05/2019NO-Hamar: RFI - Løsning for Betaling og IDKun abonnenterVLD
07/05/2019NO-KRISTIANSAND S: Rammeavtale rådgivningstjenesterNye Veier Asutgått
24/04/2019NO-GJØVIK: 219635 Administrasjon og forvaltning av Husbankens låne- og tilskuddsordningerGjøvikregionen - Anskaffelserutgått
15/04/2019NO-OSLO: NRK MA3209/19E Rammevtale konsulentbistand VirksomhetsutviklingNorsk Rikskringkasting Asutgått
12/04/2019NO-KOPERVIK: 19/1761 LåneadministrasjonKun abonnenterKAT