Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/04/2019NO-BERGEN: 2019/00848 Rammeavtale for kjemiske analyser av uønskede stoffer i fôr og sjømatKun abonnenter22 dager
13/04/2019NO-BERGEN: 19/00321 Rammeavtale for levering av elektroniske målebrett for fiskKun abonnenter21 dager
12/04/2019NO-Oslo: Bygging av fisketrapp Grønvoldterskelen i AkerselvaKun abonnenter21 dager
08/04/2019NO-OSLO: 19.02812 Utføre bioassays for resistensundersøkelse hos lakselusKun abonnenter18 dager
05/04/2019NO-BERGEN: 19/00662 Leie av fartøy til MAREANO-tokt 2019Kun abonnenter16 dager
29/03/2019NO-Trondheim: Overvåkning og kartlegging av fremmede ferskvannsfisk ved bruk av miljø-DNA 2019 Kun abonnenter10 dager
27/03/2019NO-Oslo: Evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser av laks og ørret til stamfiskformålKun abonnenter2 dager
26/03/2019NO-Trondheim: Overvåking og kartl. med miljø-DNA av Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i dammer med amfibier. Kun abonnenter4 dager
13/03/2019NO-BERGEN: 19/00443 Pelagisk trål Multpelt 832Havforskningsinstituttetutgått
11/03/2019NO-Tromsø: Mobilt sjøgående forskningsfartøyUit Norges Arktiske Universitetutgått
07/03/2019NO-Tromsø: 19/00580 - Leie av fartøy til snøkrabbeundersøkelser i BarentshavetHavforskningsinstituttetutgått
02/03/2019NO-BERGEN: Leie av reketråler til forsøksfiskeFiskeridirektoratetutgått
01/03/2019NO-BERGEN: Leie av reketråler til forsøksfiske (1)Fiskeridirektoratetutgått
22/02/2019NO-Oslo: Vurdering av Our Ocean forpliktelser om bærekraftig fiskeriUtenriksdepartementetutgått
21/02/2019NO-Arendal: ACHILLES UTILITIES NCE qualification|notification of qualification systemKun abonnentern/a
14/02/2019NO-BERGEN: Leie av snurrevadfartøy for overvåking av fiskefelt i 2019Fiskeridirektoratetutgått
14/02/2019NO-BERGEN: Leie av kystreketråler for overvåkning av fiskefelt i 2019Fiskeridirektoratetutgått
14/02/2019NO-BERGEN: Leie av seinotfartøy for overvåking av fiskefelt i 2019Fiskeridirektoratetutgått
12/02/2019NO-BERGEN: 19/00371 - Leie av ringnotfartøy til forsøk med fangskontroll i not og fiskvelferd og kvalitet i notfiskeHavforskningsinstituttetutgått
06/02/2019NO-BERGEN: 19/00261 - Leie av havgående ringnotfartøy til 5 tokt for kartlegging av parasitter og mikrober hos pelagisk fisk (kolmulHavforskningsinstituttetutgått