Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
14/02/2019NO-BERGEN: Leie av snurrevadfartøy for overvåking av fiskefelt i 2019Kun abonnenter26 dager
14/02/2019NO-BERGEN: Leie av kystreketråler for overvåkning av fiskefelt i 2019Kun abonnenter26 dager
14/02/2019NO-BERGEN: Leie av seinotfartøy for overvåking av fiskefelt i 2019Kun abonnenter26 dager
12/02/2019NO-BERGEN: 19/00371 - Leie av ringnotfartøy til forsøk med fangskontroll i not og fiskvelferd og kvalitet i notfiskeKun abonnenter13 dager
06/02/2019NO-BERGEN: 19/00261 - Leie av havgående ringnotfartøy til 5 tokt for kartlegging av parasitter og mikrober hos pelagisk fisk (kolmulKun abonnenter15 dager
05/02/2019NO-BERGEN: 19/00071 Rammeavtale for kjemiske analyser av uønskete stoffer i fôr og sjømatKun abonnenter14 dager
01/02/2019NO-Stjørdal: Biologisk mangfoldundersøkelse i GråelvasystemetKun abonnenter9 dager
31/01/2019NO-BERGEN: 18/03013 Rammeavtale for kjøp av fiskemerkerKun abonnenter12 dager
23/01/2019NO-BERGEN: Leie av tråler eller autolinefartøy til forskningstoktKun abonnenter8 dager
15/01/2019NO-Ålesund: Sengevaskemaskin til Ålesund sjukehusSykehusinnkjøp Hfutgått
11/01/2019NO-BERGEN: 19/00034 Testing av ubemannet overflate farkost (USV) for å utføre autonome langdistanseoppdrag for innsamling av marin øKun abonnenterKAT
19/12/2018NO-Tromsø: 18/02997 - Leie av kombinert ringnot-/trålfartøy til mengdeestimering av barentshavlodde under gyteinnsiget i 2019Havforskningsinstituttetutgått
19/12/2018NO-Oslo: Evaluering av ordningen med akvakultur av laks og ørret til forskningsformålNærings- Og Fiskeridepartementetutgått
03/12/2018NO-BERGEN: 18/02799 - Leie av fartøy til pelagisk tråling av makrell og sampling av fiskeeggHavforskningsinstituttetutgått
20/11/2018NO-Trondheim: LAUVKun abonnenterKAT
14/11/2018NO-BERGEN: Leie av reketråler for overvåkning av fiskefeltFiskeridirektoratetutgått
14/11/2018NO-BERGEN: Leie av torsketråler for overvåkning av fiskefeltFiskeridirektoratetutgått
12/11/2018NO-BERGEN: 36 stk firkanta fôringskarKun abonnenterKAT
05/11/2018NO-Trondheim: Undersøkelse av kjemisk utlekking og biota på testfelt på sjøbunnen i GrenlandsfjordeneKun abonnenterKAT
01/11/2018NO-Tromsø: 4 stk AZFPKun abonnenterKAT