Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/07/2019NO-Oslo: Uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet i grønn og blå sektorKun abonnenter41 dager
06/07/2019NO-BERGEN: 19/01274 GC-MS/MS for analyse av flammehemmere (PBDE) - trinn 1Kun abonnenter22 dager
05/07/2019NO-ARENDAL: Svensk-norsk Handlingsplan for edelkreps 2019 - 2022Kun abonnenter33 dager
03/07/2019NO-Trondheim: Overvåking av gytebestandsstørrelser av atlantisk laks (Salmo salar) og sjøørret (Salmo trutta)Kun abonnenter30 dager
02/07/2019NO-OSLO: Arbeidsmarkedsopplæring - AkvakulturoperatørKun abonnenter66 dager
01/07/2019NO-Horten: Dispergeringssystem til Kystverkets fartøysressurserKun abonnenter34 dager
01/07/2019NO-BERGEN: FOR 031-2019 Bygging av fisketrapp i Fleslandselven konkurranseKun abonnenter38 dager
01/07/2019NO-Tromsø: Prosjekt 1172401 Havbruksstasjon i Tromsø Hall for forskning og utvikling Totalentreprise K201Kun abonnenter29 dager
27/06/2019NO-BERGEN: Leie av torsketråler for overvåkning av fiskefeltKun abonnenter38 dager
06/06/2019NO-BERGEN: Rammeavtaler på tjenester for utfisking av rømt oppdrettsfiskKun abonnenterKAT
05/06/2019NO-STEINKJER: Veiledende kunngjøring: Opplæringsfartøy til Trøndelag FylkeskommuneKun abonnenterVLD
01/06/2019NO-BERGEN: 19/00439 Selvspredende pelagisk trålKun abonnenterKAT
31/05/2019NO-BERGEN: 19/01334 - Måleinstrument for havstrøm og organismerKun abonnenterKAT
10/05/2019NO-BERGEN: 19/01074 Kamerasystem for morfometriske målinger i 3D av fisk i feltHavforskningsinstituttetutgått
02/05/2019NO-BERGEN: 19/00740 Reolsystem med kar for forsøk med fisk (zebrafish-rack)Havforskningsinstituttetutgått
27/04/2019NO-BERGEN: 19/01062 - Leie av ringnotfartøy til forsøk med fangstkontroll i not og fiskevelferd og kvalitet i notfiske 2019 - toktnrHavforskningsinstituttetutgått
13/04/2019NO-BERGEN: 2019/00848 Rammeavtale for kjemiske analyser av uønskede stoffer i fôr og sjømatHavforskningsinstituttetutgått
13/04/2019NO-BERGEN: 19/00321 Rammeavtale for levering av elektroniske målebrett for fiskHavforskningsinstituttetutgått
12/04/2019NO-Oslo: Bygging av fisketrapp Grønvoldterskelen i AkerselvaOslo Kommune V/ Bymiljøetatenutgått
08/04/2019NO-OSLO: 19.02812 Utføre bioassays for resistensundersøkelse hos lakselusVeterinærinstituttetutgått