Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
16/04/2019NO-Trondheim: Rammeavtale – gravearbeider i forbindelse med myrrestaurering 2019-2021Kun abonnenter39 dager
16/04/2019NO-BRUMUNDDAL: E10 Pumpehusplassen - Odden, MjøsparkenKun abonnenter24 dager
15/04/2019NO-STEINKJER: Utfylling i sjø, byggeklar tomt for ny vgs i Indre fosen kommune (Vanvikan)Kun abonnenter39 dager
29/03/2019NO-Hemsedal: Entreprenørtjenester vei, vann- og avløp, rammeavtaleKun abonnenter3 dager
26/03/2019NO-Molde: Forsterkning Dam ØverlandsvatnMolde Vann Og Avløp Kfutgått
26/03/2019NO-Stor-Elvdal: Utbedring av kulvert og tappeluke i Vesle-Imsa i Stor-Elvdal kommune - ny utlysning Kun abonnenter7 dager
08/03/2019NO-KRISTIANSAND S: Geotekniske undersøkelser for Wilds MinneKristiansand Kommuneutgått
01/03/2019NO-Sandvika: Mølladammen skole – Vannbåren varme og overvannshåndteringBærum Kommune, Eiendomutgått
28/02/2019NO-STRYN: Uavhengig kontroll og SHA KU - Fornying av Dam HolevatnetStryn Kommuneutgått
25/02/2019NO-Bodø: Fv. 822 Fiskfjordelv bruStatens Vegvesenutgått
20/02/2019NO-STRYN: Fornying av Dam HolevatnetStryn Kommuneutgått
15/02/2019NO-Oslo: Oppgradering dammer BreisjøenOslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
08/02/2019NO-Vinje: SagvegenVinje Kommuneutgått
06/02/2019NO-OSLO: Evaluering av Norges vassdrags- og energidirektorats hydrologiske oppdragsvirksomhetOlje- Og Energidepartementetutgått
23/01/2019NO-TROMSØ: Kunstgress til Skarphallen i Tromsø - ny utlysningKun abonnenterKAT
09/01/2019NO-KRISTIANSUND N: KK - Veiledende kunngjøring - DPS for KonsulenttjenesterKun abonnenterVLD
07/01/2019NO-Longyearbyen : Sprengte steinmasser til Longyearbyen 2019Norges Vassdrags- Og Energidirektorat (Nve)utgått
21/12/2018NO-Gaupne: Luster idrettspark - Nytt kasteanlegg/justering elveforbyggingLuster Kommuneutgått
21/12/2018NO-FREDRIKSTAD: DR1007 Bjølstaddammen rehabilitering.Fredrikstad Kommuneutgått
20/12/2018NO-Oppdal: Vestre vannveg, Oppdal kommuneOppdal Kommuneutgått