Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
23/09/2020NO-TROMSØ: Prosjektering - Flomsikring og strøkslek, SkjelnanKun abonnenter22 dager
15/09/2020NO-Sandnes: FlomsikringsutstyrKun abonnenter1 dag
25/08/2020NO-TRONDHEIM: Rammeavtaler Prosjekterings- og rådgivningstjenester vann og avløpKun abonnenter7 dager
20/08/2020NO-Lillehammer: E39 Litleåna bruStatens Vegvesenutgått
11/08/2020NO-Trøndelag: Geotekniske tjenester - utredning av stabilitetsforhold langs Solemsbekken i KlæbuNorges Vassdrags- Og Energidirektorat (Nve)utgått
06/08/2020NO-Nittedal: Kjøp av undersøkelser, prosjektering av nytt elveløp og erosjonssikring og entrepriseoppfølging etter skredet ved LiKun abonnenterKAT
05/08/2020NO-OSLO: Flomsikring av Brandbu sentrum, Gran kommuneKun abonnenterKAT
09/07/2020NO-Førde: Infrastruktur Jølster, del 3_Øvrige tiltakSunnfjord Kommuneutgått
07/07/2020NO-DRAMMEN: TEK20-01 Anskaffelse Kattegatkai 2 - Trinn 1, anmodning om kvalifiseringDrammen Havnutgått
06/07/2020NO-VÅGÅ: Flomrespons: Utvikling av framtidas lokale flomvarslingsverktøy | Før-kommersiell anskaffelseRegionrådet Nord-Gudbrandsdalutgått
02/07/2020NO-OSLO: Kartlegging av skred- og flomfare, utarbeidelse av prosessbeskrivelser og gjennomføring av mulighetsstudier av sikringstiltKa Arbeidsgiverorganisasjon For Kirkelige Virksomheterutgått
26/06/2020NO-HAMAR: 2020/27364 - Forsterkning InnlandetKun abonnenterKAT
26/06/2020NO-OSLO: Kartlegging av skred- og flomfare, utarbeidelse av prosessbeskrivelser og gjennomføring av mulighetsstudier for sikringstilKa Arbeidsgiverorganisasjon For Kirkelige Virksomheterutgått
26/06/2020NO-VINSTRA: Flomsikring Givra - Entreprise E03Nord-Fron Kommuneutgått
25/06/2020NO-Lørenskog: Røykåsbekken flomreduserende tiltak - V170901 - Boring og VA traséLørenskog Kommuneutgått
24/06/2020NO-Sarpsborg: Flomsikring av Mjøndalen: Fv2722 Orkidehøgda – Mjøndalsbekken | UtførelsesentrepriseViken Fylkeskommuneutgått
23/06/2020NO-TROMSØ: Konsept for klimatilpasset utbygging langs sjøenTromsø Kommune - Vann Og Avløputgått
16/06/2020NO-TRONDHEIM: Entreprise - 300147 Nytt tappearrangement, BaklidammenTrondheim Kommuneutgått
09/06/2020NO-Førde: Infrastruktur Jølster, del 2_SvidalSunnfjord Kommuneutgått
05/06/2020NO-OSLO: Flomsikring av Mjøndalen sentrum - Eian PumpestasjonNorges Vassdrags- Og Energidirektorat (Nve)utgått