Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/08/2019NO-HOKKSUND: Ombygging av dam HoensvannsløkenKun abonnenter17 dager
12/07/2019NO-Tysse: Totalentreprise for flom- og rassikring av Skottabakken i SamnangerKun abonnenter9 dager
11/07/2019NO-Verdal: Steinleveranse til Helgåa ved Åkerenget i VerdalNorges Vassdrags- Og Energidirektorat (Nve)utgått
09/07/2019NO-MOLDE: Nesset HelsehusKun abonnenter20 dager
08/07/2019NO-Aurland: Anskaffelse av plastringstein, filtermasse, leie av transport og gravemaskin til sikring av RP533 UndredalselvaNorges Vassdrags- Og Energidirektorat (Nve)utgått
08/07/2019NO-OSLO: Anskaffelse av plastringstein, filtermasse, pukk/grus, transport og deponi til sikring av 20189 Vikaelva, Grodås, HornindalNorges Vassdrags- Og Energidirektorat (Nve)utgått
05/07/2019NO-TRONDHEIM: Entreprise - 300146 Rehabilitering TheisendammenTrondheim Kommuneutgått
04/07/2019NO-Fusa: Elveforbygning - VikaelvaKun abonnenter2 dager
02/07/2019NO-KONGSBERG: Kongsbergbølga - EntreprenørarbeiderKun abonnenterVLD
02/07/2019NO-TROMSØ: 918208 Sentrum sør VAO - Utarbeidelse av forprosjektKun abonnenter20 dager
02/07/2019NO-MOLDE: 2016006 - Røbekk gravlundÅf Advansia Nordvest Asutgått
01/07/2019NO-TROMSØ: 900512 Røstbakken - Jens Olsen gate og 900513 Jens Olsens gate - Strandvegen RATromsø Kommune - Vann Og Avløputgått
25/06/2019NO-Søgne: Fv 456 Erosjonssikring Stokkeland bruStatens Vegvesenutgått
18/06/2019NO-SAUDA: Elvekryssing ØynaSauda Kommuneutgått
17/06/2019NO-LILLESTRØM: Avtale - Landskap og overvannshåndtering fase 2 - Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponiSkedsmo Kommuneutgått
14/06/2019NO-Hå: Flomsikringstiltak Vigrestad - Deletappe 2Hå Kommuneutgått
12/06/2019NO-Voss: Heving av E16 på VossStatens Vegvesenutgått
05/06/2019NO-Finnmark: Totalentreprise for utskifting av midtre del av Dampskipskaia i BåtsfjordNorconsult Asutgått
05/06/2019NO-Drammen: Entreprise 2102 - Sikringskonstruksjoner og graving - forlenget fristSykehusbygg Hfutgått
04/06/2019NO-Kvinesdal: Erosjonssikring Stokkelandsåna ved Austerdalen skole og BarnehageKvinesdal Kommuneutgått