Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/04/2019NO-KJELLER: Tester relatert til sikker bruk av hydrogen som energikilde, i maritim sektorKun abonnenter27 dager
16/04/2019NO-HOLMESTRAND: Tekniske rådgivere kommunaltekniske tjenester bygg - og anlegg. Dynamisk innkjøpsordningKun abonnenter2179 dager
16/04/2019NO-Ås: Rådgivende Tjenester ByggfagKun abonnenter27 dager
16/04/2019NO-Nordfjordeid: Klimavenlege omsorgsbustaderKun abonnenter27 dager
12/04/2019NO-Ørland : Ørland - Velferds- og idrettsbyggKun abonnenter22 dager
12/04/2019NO-HORTEN: Konkurranse Bygging omsorgsbolig BakkåsenKun abonnenter66 dager
12/04/2019NO-Røyken: Energirådgiving for å fremme mer miljøvennlig energibruk hos private i Røyken, Hurum og Asker kommunerKun abonnenter34 dager
06/04/2019NO-Oslo: Sognsveien 80 - ReguleringsteamKun abonnenter30 dager
04/04/2019NO-Trondheim: Sertifisering av virksomheter og personell som utfører arbeid på utstyr med fluorholdige klimagasserKun abonnenter17 dager
04/04/2019NO-4891 Grimstad: Kjøp av rådgivningstjenester til prosjektering Ny svømmehall - Ny flerbrukshall Sør AmfiKun abonnenter3 dager
03/04/2019NO-Ås: Prosjekteringsgruppe for ny fleridrettshall ved Ås vg. skoleKun abonnenter17 dager
02/04/2019NO-TINGVOLL: Tingvoll sykehjem - utfasing av oljekjel og diverse energitiltakKun abonnenter23 dager
01/04/2019NO-LILLESTRØM: Anskaffelse - Rammeavtale for kjøp av ventilasjonstjenesterKun abonnenter3 dager
01/04/2019NO-Sandvika: Nytt pasientsignal Nordraaksvei BBSKun abonnenter15 dager
29/03/2019NO-ARENDAL: Rammeavtale for naturtypekartlegging og utarbeiding av skjøtselsplaner for trua naturFylkesmennen I Agderutgått
28/03/2019NO-STEINKJER: LyskilderKun abonnenterKAT
27/03/2019NO-KOLVEREID: Kolvereid Barnehage, utvidelse med nybygg i massivtre og utendørsanlegg. Kun abonnenter7 dager
25/03/2019NO-Skjervøy: Enøk tiltak Skjervøy Helsesenter 2019Kun abonnenter7 dager
22/03/2019NO-Bygland: Prosjektleder for Setesdal VekstBygland Kommuneutgått
22/03/2019NO-HØNEFOSS: Hov vest- omsorgsboligerKun abonnenter35 dager