Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
05/07/2019NO-ARENDAL: Svensk-norsk Handlingsplan for edelkreps 2019 - 2022Kun abonnenter33 dager
03/07/2019NO-Trondheim: Overvåking av gytebestandsstørrelser av atlantisk laks (Salmo salar) og sjøørret (Salmo trutta)Kun abonnenter30 dager
03/07/2019NO-Rauma: Sårbarhetsanalyse RomsdalseggenNorsk Tindesenter Asutgått
01/07/2019NO-BERGEN: FOR 031-2019 Bygging av fisketrapp i Fleslandselven konkurranseKun abonnenter38 dager
26/06/2019NO-Trondheim: Flaggermus og vindkraftMiljødirektoratetutgått
31/05/2019NO-BERGEN: 19/01334 - Måleinstrument for havstrøm og organismerKun abonnenterKAT
29/05/2019NO-Trondheim: Persistente organiske miljøgifter i humane prøverMiljødirektoratetutgått
22/05/2019NO-Oslo: Kjøp av Naturkartlegging (Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks) til bruk i V712Statens Vegvesenutgått
22/05/2019NO-Trondheim: Fjernmålingsbasert kartlegging og overvåking av økosystemet våtmark – tidevannssonenMiljødirektoratetutgått
21/05/2019NO-Trondheim: Kost-nytte vurderinger av tiltak mot fremmede skadelige karplanterMiljødirektoratetutgått
15/05/2019NO-Trondheim: Arealrepresentativ naturovervåking (ANO)Miljødirektoratetutgått
09/05/2019NO-Trondheim: Kartlegging av kortdistanse spredning fra bartrærMiljødirektoratetutgått
08/05/2019NO-Trondheim: Evaluering av fylkesmannsembetenes og Sysselmannen på Svalbards arbeid mot fremmede arterMiljødirektoratetutgått
06/05/2019NO-Trondheim: FALK – Fjernmåling av landøkologiske kartKun abonnenterVLD
03/05/2019NO-Ås: Rammeavtale AnleggsgartnertjenesterNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitetutgått
30/04/2019NO-Trondheim: Evaluering av tilskudd for trua arter og naturtyperMiljødirektoratetutgått
29/04/2019NO-Trondheim: Terrestrisk naturovervåking (TOV)Kun abonnenterKAT
27/04/2019NO-BERGEN: 19/01062 - Leie av ringnotfartøy til forsøk med fangstkontroll i not og fiskevelferd og kvalitet i notfiske 2019 - toktnrHavforskningsinstituttetutgått
23/04/2019NO-Trondheim: Tjenestekjøp Sølendet og Garbergmyra - tiltakMiljødirektoratetutgått
17/04/2019NO-Trondheim: Overvåking av spredningsveien import av planteprodukterMiljødirektoratetutgått