Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/02/2019NO-Lillesand: Rammeavtale på Geolog-, Geoteknikk-, Hydrolog- og BiologtjenesterKun abonnenter21 dager
11/02/2019NO-Trondheim: Veiledende kunngjøring om anskaffelse av arealrepresentativ naturovervåking 2019-2023Kun abonnenterVLD
05/02/2019NO-BERGEN: 19/00071 Rammeavtale for kjemiske analyser av uønskete stoffer i fôr og sjømatKun abonnenter14 dager
01/02/2019NO-Stjørdal: Biologisk mangfoldundersøkelse i GråelvasystemetKun abonnenter9 dager
28/01/2019NO-Trondheim: Studie av miljøgifter i moseKun abonnenter2 dager
23/01/2019NO-TROMSØ: Kunstgress til Skarphallen i Tromsø - ny utlysningKun abonnenterKAT
22/01/2019NO-Oslo: RFI - High capacity zero emission buses for routes in OsloKun abonnentern/a
16/01/2019NO-Oslo: Rammekontrakt for konsulentbistand – den norske Klima- og skogsatsingenKun abonnenterKAT
28/12/2018NO-Trondheim: Helseovervåking av hjortevilt og moskus i 2019Kun abonnenterKAT
21/12/2018NO-FREDRIKSTAD: DR1007 Bjølstaddammen rehabilitering.Fredrikstad Kommuneutgått
19/12/2018NO-Trondheim: Rammeavtale - Naturfaglige registreringer i skogvernarbeidetMiljødirektoratetutgått
19/12/2018NO-Tromsø: 18/02997 - Leie av kombinert ringnot-/trålfartøy til mengdeestimering av barentshavlodde under gyteinnsiget i 2019Havforskningsinstituttetutgått
19/12/2018NO-Oslo: Evaluering av ordningen med akvakultur av laks og ørret til forskningsformålNærings- Og Fiskeridepartementetutgått
05/12/2018NO-Lørenskog: Anskaffelse - Åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av Ny Fjellhamar skole i samspillsentrepriseKun abonnentern/a
27/11/2018NO-Trondheim: Kartlegging av naturtyper i 2019Kun abonnenterVLD
26/11/2018NO-Bømlo: Fv. 541 Sakseid-HestanesetKun abonnenter8 dager
20/11/2018NO-Trondheim: LAUVKun abonnenterKAT
31/10/2018NO-Gardermoen: K-187700 - Rammeavtale kjøp av ornitologiske tjenesterAvinor Asutgått
30/10/2018NO-OSLO: C00661 Prosjekteringsbistand Hjerkinn PRO 2018-2020 (NY)Kun abonnenterKAT
24/10/2018NO-Nordfjordeid: Plan- og utgreiingsoppgåver for Selje og Eid kommuneKun abonnenterKAT