Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/04/2019NO-Trondheim: Overvåking av spredningsveien import av planteprodukterKun abonnenter37 dager
16/04/2019NO-Trondheim: Spredningsveier for fremmede arter i NorgeKun abonnenter21 dager
15/04/2019NO-LILLEHAMMER: Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark og OpplandKun abonnenter28 dager
09/04/2019NO-Vestvågøy: Overvåkningsprogram vannkvalitet Buksnesfjorden 2019Kun abonnenter23 dager
08/04/2019NO-OSLO: 19.02812 Utføre bioassays for resistensundersøkelse hos lakselusKun abonnenter18 dager
05/04/2019NO-TRONDHEIM: Konsulent - 672410 Resipientundersøkelse 2019/2020 Kun abonnenter14 dager
29/03/2019NO-Trondheim: Overvåkning og kartlegging av fremmede ferskvannsfisk ved bruk av miljø-DNA 2019 Kun abonnenter10 dager
29/03/2019NO-ARENDAL: Rammeavtale for naturtypekartlegging og utarbeiding av skjøtselsplaner for trua naturKun abonnenter1 dag
27/03/2019NO-Trondheim: Rådgivningstjeneste internasjonalt samarbeid - RammeavtaleKun abonnenter4 dager
27/03/2019NO-Oslo: Evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser av laks og ørret til stamfiskformålKun abonnenter2 dager
26/03/2019NO-Trondheim: Overvåking og kartl. med miljø-DNA av Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i dammer med amfibier. Kun abonnenter4 dager
25/03/2019NO-Drammen: Prosjektleder til hovedprosjektet: "Mennesket og reinen"Buskerud Fylkeskommuneutgått
20/03/2019NO-STEINKJER: Myrrestaurering - tetting av grøfter i Hildremsvatnet naturreservatKun abonnenter24 dager
19/03/2019NO-Trondheim: Rammeavtale - Naturfaglige registreringer i skogvernarbeidetKun abonnenter2 dager
15/03/2019NO-Trondheim: Matematiske modeller for vurdering av økologisk effekter av gendriver-organismerMiljødirektoratetutgått
06/03/2019NO-STORSTEINNES: Leasing av tjenestebilerBalsfjord Kommuneutgått
22/02/2019NO-Oslo: Vurdering av Our Ocean forpliktelser om bærekraftig fiskeriUtenriksdepartementetutgått
21/02/2019NO-Arendal: ACHILLES UTILITIES NCE qualification|notification of qualification systemKun abonnentern/a
19/02/2019NO-Trondheim: Naturtypekartlegging inkludert artskartlegging i 2019Miljødirektoratetutgått
13/02/2019NO-Lillesand: Rammeavtale på Geolog-, Geoteknikk-, Hydrolog- og BiologtjenesterLillesand Kommuneutgått