Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/02/2019NO-TRONDHEIM: Intensjonskunngjøring - Inngåelse av kontrakt med Documaster AS på arkivkjerneKun abonnenterVLD
08/02/2019NO-Lillestrøm: Avtale - Arkivavslutning med uttrekk av NOARK- og fagsystemerKun abonnenterKAT
29/01/2019NO-JEVNAKER: Nytt nettsted og publiseringsløsning for Jevnaker kommuneKun abonnenterVLD
25/01/2019NO-Trondheim: Rammeavtale. Faktaundersøkelser.Kun abonnenter7 dager
07/01/2019NO-Oslo: Mediekonvertering / digitalisering av papirarkivArkivverketutgått
06/12/2018NO-DRAMMEN: Fakturadistribusjon for Vegfinans ASKun abonnenterKAT
06/11/2018NO-OSLO: Anskaffelse av bistand til dokumentkontroll medisinsk kodingDirektoratet For E-Helseutgått
05/11/2018NO-LIER: Digitalisering av byggesaksarkivet i Lier kommuneLier Kommuneutgått
31/10/2018NO-DRAMMEN: Rammeavtale for ekstern bistand - interncontrollerKun abonnenterKAT
15/10/2018NO-Horten: Standard Pakkrammer til Kystverkets BeredskapsdepotKystverketutgått
12/10/2018NO-Hamarøy: Digitalisering av tekniske arkiverHamarøy Kommuneutgått
08/10/2018NO-Asker: Prosjektleder anskaffelse arkivkjerne og saksbehandlingsløsningKun abonnenterKAT
06/10/2018NO-Oslo: Nytt hovedbibliotek, Deichman Bjørvika, prosjektstøtte/ledelse knyttet til forberedelser, utvikling og etableringOslo Kommune V/Deichman Bibliotekutgått
19/09/2018NO-OSLO: Ordning og klargjøring av arkivInnovasjon Norgeutgått
28/08/2018NO-TRONDHEIM: HMN - Anskaffelse Digital Patologi løsning - TilbudsfaseKun abonnenterKAT
05/07/2018NO-Finnsnes: Rydding og digitalisering av historisk arkivKun abonnenterKAT
29/06/2018NO-Tynset: Anskaffelse av system for digitalt langtidslagringArkivverketutgått
29/06/2018NO-FREDRIKSTAD: Digitalisering av Eiendomsarkivet i Fredrikstad kommuneFredrikstad Kommuneutgått
28/06/2018NO-OSLO: Arkivfaglig bistandNorges Vassdrags- Og Energidirektorat (Nve)utgått
21/06/2018NO-Oslo: 2017-98 - Lagring og flytting av historiske arkiverKun abonnenterKAT