Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
04/06/2019NO-Oslo: Invitasjon til informasjonsmøte om dynamiske innkjøpsordninger for IKT-tjenesterKun abonnentern/a
01/06/2019NO-OSLO: NRK MA3224/19E Kvantitativ datainnsamlingKun abonnenter15 dager
28/05/2019NO-STAVANGER: Diskos 2.0 - Request for informationKun abonnenterVLD
28/05/2019NO-Oslo: Utkast kravspesifikasjon Data- og analysetjenesterKun abonnenterVLD
15/05/2019NO-OSLO: Markedsundersøkelse - adferdsbasert nettverkstrafikkanalyseverktøy Kun abonnenterVLD
06/05/2019NO-Trondheim: FALK – Fjernmåling av landøkologiske kartKun abonnenterVLD
03/05/2019NO-OSLO: Konsulentbistand til TestlabDirektoratet For Forvaltning Og Iktutgått
30/04/2019NO-KRISTIANSAND S: MobilitetsanalyseNye Veier Asutgått
25/04/2019NO-HØNEFOSS: Utredning og planlegging av program for deling av kjernedata i nasjonal geografisk infrastruktur i AlbaniaStatens Kartverkutgått
16/04/2019NO-Fjerdingby: Fornying av Øyeren IKTs driftsmiljøRælingen Kommuneutgått
15/04/2019NO-STJØRDAL: Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenesterKun abonnenterKAT
10/04/2019NO-Oslo: Rammeavtaler på kjøp av AnalysetjenesterKun abonnenterKAT
10/04/2019NO-OSLO: Anskaffelse av verktøy for å kunne masseregistrere og masseendre data i SAPForsvarsmateriellutgått
10/04/2019NO-Oslo: Kjøp av tjenester i forbindelse av metodeutvikling av trafikkdataStatens Vegvesenutgått
05/04/2019NO-STAVANGER: RFI toppsystem for vekterKun abonnenterVLD
28/03/2019NO-Oslo: Dialogmøte - Anskaffelse av eksterne data for reisemønster, byer og tettstederKun abonnenterVLD
08/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse av Rammeavtale om kjøp av rådgivningstjenester i forbindelse med revisjon av SAPRiksrevisjonenutgått
08/03/2019NO-HØNEFOSS: Konsulenttjenester innen IT arkitektur og modellering av fagsystemer, registersystemer og forvaltningsløsningerStatens Kartverkutgått
07/03/2019NO-OSLO: Server- og applikasjonsdriftUtdanningsdirektoratetutgått
27/02/2019NO-Olso: Teknisk løsning for datainnsamling til UngdataundersøkelseneOslomet - Storbyuniversitetetutgått