Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
16/04/2019NO-Fjerdingby: Fornying av Øyeren IKTs driftsmiljøKun abonnenter30 dager
15/04/2019NO-STJØRDAL: Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenesterKun abonnenterKAT
10/04/2019NO-Oslo: Rammeavtaler på kjøp av AnalysetjenesterKun abonnenterKAT
10/04/2019NO-OSLO: Anskaffelse av verktøy for å kunne masseregistrere og masseendre data i SAPKun abonnenter26 dager
10/04/2019NO-Oslo: Kjøp av tjenester i forbindelse av metodeutvikling av trafikkdataKun abonnenter13 dager
05/04/2019NO-STAVANGER: RFI toppsystem for vekterKun abonnenterVLD
28/03/2019NO-Oslo: Dialogmøte - Anskaffelse av eksterne data for reisemønster, byer og tettstederKun abonnenterVLD
08/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse av Rammeavtale om kjøp av rådgivningstjenester i forbindelse med revisjon av SAPRiksrevisjonenutgått
08/03/2019NO-HØNEFOSS: Konsulenttjenester innen IT arkitektur og modellering av fagsystemer, registersystemer og forvaltningsløsningerStatens Kartverkutgått
07/03/2019NO-OSLO: Server- og applikasjonsdriftUtdanningsdirektoratetutgått
27/02/2019NO-Olso: Teknisk løsning for datainnsamling til UngdataundersøkelseneOslomet - Storbyuniversitetetutgått
20/02/2019NO-Hamar: CybersikkerhetstjenesterKun abonnenterKAT
14/02/2019NO-BÆRUM POSTTERMIN: Levering og overføring av elektronisk kredittinformasjon til NSMNasjonal Sikkerhetsmyndighetutgått
07/02/2019NO-DRAMMEN: Invitasjon til Dialogkonferanse - Smarte Byer - Fokus på IOTKun abonnenterVLD
28/01/2019NO-KRISTIANSAND S: RFI - Mobilitetsanalyse ut fra mobildataKun abonnenterVLD
24/01/2019NO-Oslo: Rammeavtaler på kjøp av AnalysetjenesterJernbanedirektoratetutgått
22/01/2019NO-VADSØ: Intensjonskunngjøring: Elektronisk CRF (e-CRF)Kun abonnenterKAT
17/01/2019NO-OSLO: R00561 - Avtale om e-handel, aksesspunkt og fakturadistribusjonForsvarsbyggutgått
15/01/2019NO-Oslo: Høringsrunde: Teknisk løsning for datainnsamling til UngdataundersøkelseneOslomet - Storbyuniversitetetutgått
11/01/2019NO-HAMAR: 19/167 GIS-tjenester og geodataforvaltningKun abonnenterVLD