Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/05/2019NO-Gardermoen: P/T-188702 - Adgangskontroll- og videoovervåkningsutstyr - Kjøp og vedlikeholdKun abonnenter22 dager
10/05/2019NO-Gardermoen: Request for information (RFI) - Walk-trough metal detectors (WTMD) and x-ray machinesKun abonnentern/a
01/05/2019NO-Tromsø: Røntgenutstyr for fotografering av museumsgjenstandrerKun abonnenter12 dager
25/03/2019NO-SKEDSMO: Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester - KroppskannerKriminalomsorgsdirektoratet utgått
12/03/2019NO-Gardermoen: Request for information (RFI) - Hold Baggage Screening (HBS) in compliance with EU regulation 1087/2011Kun abonnentern/a
11/02/2019NO-Bærums Verk: Levering av håndholdte detektorer for radiologiske og kjernefysiske materialer og personlige dosimetreNordisk Sikkerhet Asutgått
22/12/2018NO-OSLO: Markedsundersøkelse nr. 100793 Prosjekt 2590 CBRN deteksjons-, identifikasjons-, prøvetaknings- og merkeutstyrKun abonnenterVLD
19/10/2018NO-TØNSBERG: Tilbudskonkurranse om tjenestekonsesjonskontrakter brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Tønsberg kommuneTønsberg Kommuneutgått
04/10/2018NO-Jaren: Invitasjon til leverandør-/dialogmøter - Analyseinstrument andre rusmidler enn alkoholKun abonnenterVLD
17/07/2018NO-0125 OSLO: RFI Løsning for Grensekontroll og Entry/ExitKun abonnenterVLD
07/07/2018NO-Gardermoen: 187803 - AUTOMATED BAGGAGE ARRIVAL SCANNING (ABAS) SYSTEM INCLUDING TRACKING OF BAGGAGE OUTSIDE OF BHS SYSTEMAvinor Asutgått