Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
22/08/2019NO-KLEPPESTØ: Oppgradering Badeelven RenseanleggKun abonnenter19 dager
21/08/2019NO-Oslo: Rv 4 Lygna - Bruflat. Tiltak mot utforkjøringsulykker, etabelering av veglys og overvannshåndreringKun abonnenter24 dager
20/08/2019NO-Askvoll: Busslomme Rivedal - Askvoll kommuneKun abonnenter27 dager
19/08/2019NO-Sarpsborg: Ringledning etappe 10Kun abonnenter27 dager
16/08/2019NO-Oslo: Rammeavtale for kjøp av kumstigerKun abonnenter25 dager
15/08/2019NO-Narvik: Sanering VA FjellveienKun abonnenter13 dager
15/08/2019NO-JAREN: 629 Bilden - JulibakkaKun abonnenter33 dager
13/08/2019NO-Harstad: VA BERGSELVDAMMEN - LANGSLETTAKun abonnenter25 dager
13/08/2019NO-HITRA: Ny råvannsledning Fillan vannverkKun abonnenter18 dager
08/08/2019NO-ENGERDAL: EN-19-11 Sanering av avløpsledninger - BrennaveienKun abonnenter9 dager
01/08/2019NO-ROAN: Infrasruktur boligfeltKun abonnenter20 dager
31/07/2019NO-Alta: Grunnarbeider, sorteringshall GairasmoenNorconsult Asutgått
31/07/2019NO-Kristiansand: Ny pumpeledningstrase til Vågsbygdportens pumpestasjon. Fra Hannevikdalen til PumpestasjonKun abonnenter2 dager
31/07/2019NO-Kristiansand: Ny pumpeledningstrase til Vågsbygdportens pumpestasjon. Fra Hannevikdalen til PumpestasjonKun abonnenter2 dager
17/07/2019NO-GJØVIK: 219654 VA-anlegg -entr - E6- vannforsyning Gjøvik-Biri etp 1 - ilandføring GjøvikGjøvikregionen - Anskaffelser For Gjøvik Kommuneutgått
17/07/2019NO-BODØ: Totalentrepriseforespørsel - Rehabilitering Tverlandet SvømmehallKun abonnenter13 dager
12/07/2019NO-Horten: Oljeutskiller for testbasseng, Kystverket, HortenKystverketutgått
11/07/2019NO-Skjervøy: Opparbeiding av Vei, Vann og Avløp - Oldersletta boligområdeKun abonnenter6 dager
10/07/2019NO-Florø: VA VågastubbenKun abonnenter5 dager
09/07/2019NO-Kvam: Fv 49 GS-veg LidarendeStatens Vegvesenutgått