Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
18/07/2019NO-LILLESTRØM: Etablering av nærmiljøanlegg ved SkedsmohallenKun abonnenter33 dager
17/07/2019NO-VOSS: Kostnadsoverslag for et mulig biogassanlegg på VossKun abonnenterVLD
16/07/2019NO-Ringerike: 1174401 Ringerike fengsel, kjøretøykontor. K201 TotalentrepriseKun abonnenter26 dager
15/07/2019NO-Bergen: D70-09 Prosjekteringsleder sporKun abonnenter33 dager
15/07/2019NO-Leikanger: Oppgradering av fv.55 Tussviktunnelen og fv.609 KvernbergtunnelenKun abonnenter68 dager
15/07/2019NO-Bardu: Dyrøy omsorgsboligerKun abonnenter45 dager
15/07/2019NO-Vik i Sogn: Leikanger vassverk - veg og vassledning i HenjadalenKun abonnenterKAT
12/07/2019NO-Tysse: Totalentreprise for flom- og rassikring av Skottabakken i SamnangerKun abonnenter43 dager
11/07/2019NO-Arendal: 0901 Setesdal Vegvokter øvre Setesdal kontrakt 33 - VinterKun abonnenter30 dager
11/07/2019NO-Volda: Rammeavtale tekniske konsulenttjenester til VoldaKun abonnenter40 dager
11/07/2019NO-Arendal: 0901 Setesdal Vegvokter kontrakt 32 vinterKun abonnenter30 dager
11/07/2019NO-Arendal: 0901 Setesdal - Vegvokter nedre Setesdal kontrakt 31Kun abonnenter30 dager
10/07/2019NO-VINSTRA: Rådgivertjenester - Bygg og eiendomKun abonnenter43 dager
10/07/2019NO-Oslo: Konsulentbistand til risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger av tiltak ved hjelp av verktøyKun abonnenter24 dager
09/07/2019NO-Stavanger: Avløp vest, Bråstein - Vik RA, prosjekteringKun abonnenter29 dager
09/07/2019NO-BERGEN: Forprosjekt - Nytt avløpsrenseanlegg for Sula og Ålesund kommuneKun abonnenter22 dager
09/07/2019NO-Arendal: SJ AB (Sweden) joins the TransQ Qualification System. Notification - Services (2)Kun abonnentern/a
09/07/2019NO-Arendal: SJ AB (Sweden) joins the TransQ Qualification System. Notification - Works (3)Kun abonnentern/a
09/07/2019NO-Rognan: Utbygging av bredbånd i Saltdal kommune 2020Kun abonnenter67 dager
08/07/2019NO-Radøy: Fv. 565 - Marås-SoltveitKun abonnenter45 dager