Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
19/12/2018NO-Oslo: Anskaffelse av bistand innen sikkerhet og beredskap med presentasjonRuter Asutgått
13/11/2018NO-Lysaker: Konkurranse om Rapid review av forskning om straffesakskjedenNorges Forskningsrådutgått
31/10/2018NO-DRAMMEN: Rammeavtale for ekstern bistand - interncontrollerKun abonnenterKAT
24/05/2018NO-DRAMMEN: Rammeavtale for ekstern bistand - interncontrollerDrammen Kommuneutgått