Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/07/2019NO-Tønsberg: Følgeevaluering Opprettelse av en veiledningsfunksjon i Bufdir om mindreårige ofre for menneskehandelKun abonnenter36 dager
10/07/2019NO-INDERØY: Parallelle rammeavtaler helse - og omsorgstjenester for Levanger og Verdal kommuneKun abonnenter39 dager
08/07/2019NO-Tønsberg: Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrepKun abonnenter52 dager
24/06/2019NO-FREDRIKSTAD: Varslingsordning for Fredrikstad kommuneKun abonnenter43 dager
18/06/2019NO-OSLO: Brukermedvirkning ved implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus ved brukerorganisasjoneneKun abonnenterVLD
18/06/2019NO-LIER: Intensjonskunngjøring - BrofinansieringKun abonnenterKAT
27/05/2019NO-TRONDHEIM: PsykologtjenesterTrondheim Kommuneutgått
06/05/2019NO-Trondheim: VitnestøttetjenesterKun abonnenterKAT
03/04/2019NO-Lillehammer: Rammeavtale - Konsulentbistand til veiledning av elevtjenesten ved videregående skoler i OpplandOppland Fylkeskommuneutgått
28/03/2019NO-Tønsberg: Anskaffelse av polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for pasienter under 18 år i OsloHelfoutgått
04/03/2019NO-Stavanger: 19/565 Arbeidsrettet rehabilitering Nord- og Sør-RogalandNav Tiltak Rogalandutgått
04/03/2019NO-OSLO: Arbeidsrettet rehabilitering NAV Øst-VikenArbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
26/02/2019NO-Lørenskog: Anskaffelse av rammeavtale på rådgivningstilbud til ansatteLørenskog Kommuneutgått
08/02/2019NO-BERGEN: EØS 005-2019 Anskaffelse av hjelpetiltak for barn og ungeBergen Kommuneutgått
29/01/2019NO-OSLO: Rammeavtale Informasjons- og rådgivingstjeneste for au pairer og vertsfamilierUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
21/01/2019NO-OSLO: Prekvalifisering - Hele mennesker, hele tjenester i Moss kommuneDirektoratet For Forvaltning Og Iktutgått
15/01/2019NO-OSLO: Antimobbeprogrammer og læringsmiljøprogrammer i grunnutdanningenUtdanningsdirektoratetutgått
31/10/2018NO-Sola: Intensjonskunngjøring - Avtale mellom Sola kommune og Alternativ til voldKun abonnenterKAT
27/10/2018NO-Tønsberg: Evaluering av utprøving av Funksjonell familieterapi (FFT) i familieverntjenestenKun abonnenterKAT
24/08/2018NO-Oslo: Evaluering av Funksjonell familieterapi i familieverntjenestenBarne-, Ungdoms- Og Familiedirektoratetutgått