Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
29/05/2019NO-Trondheim: Persistente organiske miljøgifter i humane prøverMiljødirektoratetutgått
02/04/2019NO-Oslo: Anmodning om informasjon:Testing av cellelinje til etablering av Master Cell bankKun abonnenterVLD
05/02/2019NO-BERGEN: 19/00071 Rammeavtale for kjemiske analyser av uønskete stoffer i fôr og sjømatHavforskningsinstituttetutgått
15/01/2019NO-Oslo: SonicatorUniversitetet I Osloutgått
10/08/2018NO-Bergen: Patch-clamp forsterkerUniversitetet I Bergenutgått