Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
04/02/2019NO-VADSØ: LIS 1915 HIV veiledende kunngjøring.Kun abonnenterVLD
18/01/2019NO-VADSØ: Blodkomponentfremstillingsapparat til Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling ved AhusKun abonnenterVLD
03/01/2019NO-Moss: Legemidler og farmasøytisk rådgivningMoss Kommuneutgått
23/10/2018NO-VADSØ: LIS 1919 Myelomatose. Markedsdialog - DialogmøterKun abonnenterVLD
17/10/2018NO-Bergen: Invitasjon til dialogmøter - Emulgeringsmaskin og tubefyllermaskin for levering til Sjukehusapoteka Vest HFKun abonnenterVLD
12/07/2018NO-Sarpsborg: Renstoffer og internstandarder til rusmiddelanalyser, legemidler og hormoner med tilhørende metabolitterSykehusinnkjøp Hfutgått
12/07/2018NO-Oslo: DESIGN OG SYNTESE AV KJEMISKE STOFFER TIL LEGEMIDDELUTVIKLINGSPROSJEKTUniversitetet I Osloutgått
04/07/2018NO-Oslo og Akershus: LIS 1905 Multippel Sklerose (MS) Veiledende kunngjøring. Markedsdialog - DialogmøterKun abonnenterVLD
30/05/2018NO-Oslo: LIS 1908 Hepatitt B,C Veiledende kunngjøring. Markedsdialog - DialogmøterKun abonnenterVLD