Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
03/12/2019NO-TROMSØ: Transport av dagsenterbrukere Kun abonnenterKAT
03/12/2019NO-Ålesund: Anskaffelse - Transport av brukere til dagsentre i Ålesund kommune region ytre, 2019Kun abonnenter43 dager
03/12/2019NO-Stavanger: Dialogkonferanse HentMeg SaudaKun abonnentern/a
26/11/2019NO-SANDVIKA: Invitasjon til markedsdialog vedrørende transporttjenesterKun abonnenterVLD
25/11/2019NO-Sarpsborg: Forlengelse av avtale om bussdrift i Halden og AskimKun abonnenterKAT
20/11/2019NO-Trondheim: Regionanbud 2021Kun abonnenter25 dager
19/11/2019NO-TRONDHEIM: Invitasjon til dialogmøte om transporttjenester for Trondheim kommuneKun abonnenterVLD
14/11/2019NO-Kolbotn: Rammeavtale turbusskjøringKun abonnenter8 dager
13/11/2019NO-LIER: Transport av dagbrukereKun abonnenterKAT
13/11/2019NO-Trondheim: Veiledende kunngjøring "Aldersvennlig transport - 67pluss"Kun abonnenterVLD
12/11/2019NO-Os i Hordaland: Transport av dagpasientarKun abonnenter5 dager
12/11/2019NO-OSLO: Persontransport - Rammeavtale - KontraktstildelingKun abonnenterKAT
11/11/2019NO-Oslo: Invitasjon til dialogkonferanse #3 Transporttjenester Oslo Sør 2021Kun abonnentern/a
06/11/2019NO-Sarpsborg: Busstjenester i Halden og Indre Østfold - HØRINGKun abonnenterVLD
06/11/2019NO-Oslo: elevtransport med buss fra Bolteløkka til Brynseng - oppstart 24.2.20Kun abonnenter3 dager
05/11/2019NO-Oslo: Kjøp av transportjenesterKun abonnenterKAT
05/11/2019NO-Tromsø: Busstransport turneKun abonnenterKAT
04/11/2019NO-Norheimsund: Rammeavtale busstransport til Kvammabadet KFKvam Kommuneutgått
31/10/2019NO-BERGEN: EØS 034-2019 Persontransporttjenester til og fra dagsenter/aktivitetssenter trinn 1Bergen Kommuneutgått
26/10/2019NO-Oslo: Kjøp av transporttjenester- Bydel FrognerKun abonnenterKAT