Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/04/2019NO-Oslo : Veiledende kunngjøring - Planlagt anskaffelse av en fellesstatlig løsning for digital prosess-støtte på HR-området, DirektKun abonnenterVLD
12/04/2019NO-Straume: Anskaffing og implementering av sosialsystemFjell Kommuneutgått
04/02/2019NO-HØNEFOSS: Anskaffelse av verktøy for forvaltning og drift av eiendomsskatt (2. gangs)Ringerike Kommuneutgått
04/02/2019NO-Bjørkelangen: Rammeavtale oppmålingsforretningerAurskog-Høland Kommuneutgått
28/01/2019NO-Drammen: Anskaffelse av lånesystem Husbankenutgått
21/12/2018NO-Postboks 98: 18-00799 Veiledende kunngjøring for nytt driftssystemKun abonnenterVLD
14/12/2018NO-HØNEFOSS: Markedsundersøkelse system for verktøy for forvaltning og drift av eiendomsskattKun abonnenterVLD
12/11/2018NO-Ålesund: Anskaffelse - Forsystem kommunale eiendomsavgifter, 2018Ålesund Kommuneutgått
11/10/2018NO-Lindesnes: System for kommunal fakturering og gebyrerOfa - Konkurranseportalutgått
10/10/2018NO-E028: Anskaffelse av låneforvaltningssystemHusbankenutgått
14/09/2018NO-LILLESTRØM: Forsystem for kommunale gebyrer og eiendomsskattSkedsmo Kommuneutgått
04/09/2018NO-OSLO: Anskaffelse - Rammeavtale for utvikling og forvaltning på stormaskin, samt transisjon for utvalgte løsningerKun abonnenterKAT
31/08/2018NO-Trondheim: KONSULENTTJENESTER PROGRAMVAREUTVIKLINGDirektoratet For Arbeidstilsynetutgått
16/08/2018NO-Sørumsand: Sosialsystem NAV til Lillestrøm kommuneSørum Kommuneutgått
13/07/2018NO-STAVANGER: Min eiendomStavanger Kommuneutgått
06/07/2018NO-Oslo: Kjøp av lisener og rådgivning for forvaltning av Robotics Process Automation (RPA)Kun abonnenterKAT
05/07/2018NO-Oslo: Konsept for et nytt system for å estimere verdien på fritidsboliger for skatteformålFinansdepartementetutgått
05/07/2018NO-Sandnes: Anskaffelse av oppvekstadministrativt systemSandnes Kommune.utgått
20/06/2018NO-Oslo: Drift og vedlikehold av regionalforvaltning.noKun abonnenterKAT