Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/02/2019NO-LILLESTRØM: Avtale - Deponigassanlegg, landskap og overvannshåndtering - Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponiKun abonnenter30 dager
08/02/2019NO-Trondheim: Restavfall til energiutnyttelseKun abonnenter24 dager
30/01/2019NO-FREDRIKSTAD: Tomteveien 45 nytt Biogassanlegg i Fredrikstad kommuneKun abonnenter18 dager
22/01/2019NO-Oslo: Rammeavtale- tjenester for planlegging og gjennomføring av arrangementer/eventsKun abonnenterKAT
09/01/2019NO-FITJAR: Komposthall Svartasmåget FitjarSunnhordland Interkommunale Miljøverk Iks (Sim)utgått
07/01/2019NO-Oslo: Tiltak for bedring av renseeffekten i sigevannsanlegget på GrønmoOslo Kommune V/ Renovasjonsetatenutgått
21/12/2018NO-Hovdebygda: Veil.kunngjering om avtale for omlasting, transport og levering til sluttbehandling av matavfallKun abonnenterVLD
07/11/2018NO-Trondheim: Mikrofermiterings systemKun abonnenterKAT
05/11/2018NO-TRONDHEIM: Invitasjon til dialog - Restavfall til energiutnyttelseKun abonnenterVLD
31/10/2018NO-Førde: Biocelle ved EinestølenSunnfjord Miljøverk Iksutgått
25/09/2018NO-EVJe: Behandling av våtorganisk avfallKun abonnenterKAT
25/09/2018NO-Treungen: behandling av restavfallKun abonnenterKAT
20/09/2018NO-Verdal: Konkurransegrunnlag for transport, spredning og mellomlagring av biogjødsel fra biogassproduksjonEcopro Asutgått
11/09/2018NO-Oslo: Konkurranse med forhandling for etablering av energistasjonerOslo Kommune V/ Klimaetatenutgått
10/09/2018NO-Trondheim: Mikrofermiterings systemNtnuutgått
14/08/2018NO-Oslo: Rammeavtale for kjøp av VVS Rør-tekniske installasjonerKun abonnenterKAT
03/07/2018NO-Trondheim: Klimagassutslipp fra biogassproduksjon av husdyrgjødsel i Norges utslippsregnskapMiljødirektoratetutgått
03/07/2018NO-Trondheim: Oversikt over global biodrivstoffproduksjonMiljødirektoratetutgått
29/06/2018NO-Trondheim: Oversikt over global biodrivstoffproduksjonMiljødirektoratetutgått
27/06/2018NO-Verdal: Transport, spredning og mellomlagring av biogjødsel fra biogassproduksjonKun abonnenterVLD