Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/08/2019NO-HAMAR: Senking av sigevannstand - Heggvin avfallsdeponiKun abonnenter9 dager
17/07/2019NO-VOSS: Kostnadsoverslag for et mulig biogassanlegg på VossKun abonnenterVLD
27/06/2019NO-VERDAL: Ecopro AS - mellomlager biorest, ny kunngjøringTalde Prosjektstyring Asutgått
06/06/2019NO-FREDRIKSTAD: Tomteveien 45 ny Biogass stasjon i Fredrikstad kommuneFredrikstad Kommuneutgått
03/06/2019NO-Jessheim: Transport og sluttbehandling av matavfall for Esval Miljøpark KFØvre Romerike Innkjøpssamarbeidutgått
24/05/2019NO-Oslo: Industrielle kjemikalierOslo Kommune Energigjenvinningsetatenutgått
23/05/2019NO-Oslo: Utvidelse prosesshall A - Greve Biogass ASMulticonsult Norge Asutgått
30/04/2019NO-Trondheim: Vurdering av deponiers egenskaper med hensyn på boligbyggingMiljødirektoratetutgått
29/04/2019NO-FREDRIKSTAD: Disponering av avløpsslamFrevar Kfutgått
26/04/2019NO-FREDRIKSTAD: Konsulenttjenester drikkevannsproduksjon, avløpsrensing og biogassproduksjonFrevar Kfutgått
11/04/2019NO-Straume: Avfallskontrakter FjellVARKun abonnenterVLD
29/03/2019NO-Trondheim: Velfungerende verdikjeder for produksjon av biogass Miljødirektoratetutgått
27/03/2019NO-HAMAR: 19/4533 - Anskaffelse av energileveranse til Solør videregående skole avdeling VålerHedmark Fylkeskommuneutgått
27/03/2019NO-Asker: M2 - Energimodul & InfrastrukturVestfjorden Avløpsselskap (Veas)utgått
19/03/2019NO-Tønsberg: Avvanningsutstyr for biorest - Grenland og Vestfold Biogass ASMulticonsult Norge Asutgått
27/02/2019NO-Ulsteinvik: Behandling av våtorganisk avfallKun abonnenterKAT
13/02/2019NO-LILLESTRØM: Avtale - Deponigassanlegg, landskap og overvannshåndtering - Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponiSkedsmo Kommuneutgått
08/02/2019NO-Trondheim: Restavfall til energiutnyttelseTrondheim Renholdsverk Asutgått
30/01/2019NO-FREDRIKSTAD: Tomteveien 45 nytt Biogassanlegg i Fredrikstad kommuneFredrikstad Kommuneutgått
22/01/2019NO-Oslo: Rammeavtale- tjenester for planlegging og gjennomføring av arrangementer/eventsKun abonnenterKAT