Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/04/2019NO-Lysaker: Konsulenttjenester for Climit-programmetKun abonnenter17 dager
08/04/2019NO-SANDVIKA: 1000408 Mølladammen skole - Utbedring av inneklimaproblematikkKun abonnentern/a
04/04/2019NO-Trondheim: Sertifisering av virksomheter og personell som utfører arbeid på utstyr med fluorholdige klimagasserKun abonnenter18 dager
01/04/2019NO-TROMSØ: Tiltaksutredning - lokal luftkvalitet - Tromsø kommuneKun abonnenter2 dager
29/03/2019NO-Birkeland: Målestasjon for SO2 i Lillesand kommuneKun abonnenter7 dager
25/03/2019NO-Oslo: Anskaffelse av mikrosensorer for lokal luftkvalitetKun abonnenterVLD
25/03/2019NO-BODØ: Dialogkonferanse - Smartere transport BodøKun abonnenterVLD
22/03/2019NO-Oslo: 31182 Bjørkelangen vgs - Totalentreprise inneklima og oppgradering av bygg AKun abonnenter7 dager
18/03/2019NO-Trondheim: Opplæring i renseteknologi for luftutslippMiljødirektoratetutgått
13/03/2019NO-SANDVIKA: 1000408 Mølladammen skole - Utbedring av inneklimaproblematikkBærum Kommuneutgått
28/02/2019NO-HAMAR: Anskaffelse av miljøovervåkningBane Nor Sfutgått
26/02/2019NO-KRISTIANSAND S: Utredning- og analysearbeid knyttet til transportbehovKristiansand Kommuneutgått
06/02/2019NO-Oslo: Rammeavtale for rådgivertjenester knyttet til transport og gateutformingOslo Kommune V/ Plan- Og Bygningsetatenutgått
01/02/2019NO-Aurland: Måling av luftkvalitet i FlåmAurland Kommuneutgått
30/01/2019NO-Aurland: Måling av luftkvalitet i FlåmAurland Kommuneutgått
23/01/2019NO-TROMSØ: Kunstgress til Skarphallen i Tromsø - ny utlysningKun abonnenterKAT
08/01/2019NO-Trondheim: Rammeavtale - modell for beregning av utslipp til luft fra veitrafikk i kommunerMiljødirektoratetutgått
22/12/2018NO-OSLO: 1004910 Nytt regjeringskvartal H114 Støy- og støvmålingerStatsbyggutgått
22/12/2018NO-STAVANGER: Domkirken 2025 - konservering av kirkeinventarStavanger Kommuneutgått
21/12/2018NO-Melhus: Melhus kommune - Frivillig kunngjøring av dialogkonferanse - totalentreprise.Kun abonnenterVLD