Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
01/07/2019NO-Lørenskog: Rammeavtale for inneklima og energitekniske anlegg (ventilasjon)Kun abonnenterVLD
29/06/2019NO-Vågan: Rammeavtale for konsulent- og rådgivningstjenesterKun abonnenter45 dager
27/06/2019NO-Narvik: Fotoakustisk spektroskopiKun abonnenter45 dager
20/06/2019NO-Begen: Anbudskonkurranse for Miljøovervåkingsprosjekt: Bryggen i BergenKun abonnenter31 dager
14/06/2019NO-Bergen: Rammeavtale konsulentbistand ytre miljøKun abonnenter27 dager
12/06/2019NO-Bærum: Luktrenseanlegg påslipp Stabekk - ventilasjonsentrepriseVestfjorden Avløpsselskap (Veas)utgått
07/06/2019NO-Trondheim: Industriutslipp av helse og miljøfarlige stoffer til luftKun abonnenter16 dager
14/05/2019NO-Trondheim: Ventilasjonsfilter - RammeavtaleNtnuutgått
04/05/2019NO-Trondheim: Ventilasjons- og luftfilter RammeavtaleNtnuutgått
15/04/2019NO-Lysaker: Konsulenttjenester for Climit-programmetNorges Forskningsrådutgått
08/04/2019NO-SANDVIKA: 1000408 Mølladammen skole - Utbedring av inneklimaproblematikkKun abonnentern/a
04/04/2019NO-Trondheim: Sertifisering av virksomheter og personell som utfører arbeid på utstyr med fluorholdige klimagasserMiljødirektoratetutgått
01/04/2019NO-TROMSØ: Tiltaksutredning - lokal luftkvalitet - Tromsø kommuneTromsø Kommuneutgått
29/03/2019NO-Birkeland: Målestasjon for SO2 i Lillesand kommuneBirkenes Kommuneutgått
25/03/2019NO-Oslo: Anskaffelse av mikrosensorer for lokal luftkvalitetKun abonnenterVLD
25/03/2019NO-BODØ: Dialogkonferanse - Smartere transport BodøKun abonnenterVLD
22/03/2019NO-Oslo: 31182 Bjørkelangen vgs - Totalentreprise inneklima og oppgradering av bygg AAfk Eiendom Fkfutgått
18/03/2019NO-Trondheim: Opplæring i renseteknologi for luftutslippMiljødirektoratetutgått
13/03/2019NO-SANDVIKA: 1000408 Mølladammen skole - Utbedring av inneklimaproblematikkBærum Kommuneutgått
28/02/2019NO-HAMAR: Anskaffelse av miljøovervåkningBane Nor Sfutgått