Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
02/04/2019NO-Oslo: Anmodning om informasjon:Testing av cellelinje til etablering av Master Cell bankKun abonnenterVLD
14/03/2019NO-Bergen: Rammeavtale for levering av spesialist nukleotidsynteseUniversitetet I Bergenutgått
12/02/2019NO-OSLO: 18.20194 Elisa maskinVeterinærinstituttetutgått
04/07/2018NO-Oslo og Akershus: LIS 1905 Multippel Sklerose (MS) Veiledende kunngjøring. Markedsdialog - DialogmøterKun abonnenterVLD
27/04/2018NO-Tromsø: PeptidsyntesemaskinUit Norges Arktiske Universitetutgått