Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
20/05/2019NO-VADSØ: Laboratorie forbruksvarer: Monitorering av legemidlene Adalimumab og Infliksimab; tester for konsentrasjon og antistoff i Sykehusinnkjøp Hfutgått
02/04/2019NO-Oslo: Anmodning om informasjon:Testing av cellelinje til etablering av Master Cell bankKun abonnenterVLD
14/03/2019NO-Bergen: Rammeavtale for levering av spesialist nukleotidsynteseUniversitetet I Bergenutgått
12/02/2019NO-OSLO: 18.20194 Elisa maskinVeterinærinstituttetutgått