Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/02/2019NO-OSLO: 18.20194 Elisa maskinKun abonnenter23 dager
04/07/2018NO-Oslo og Akershus: LIS 1905 Multippel Sklerose (MS) Veiledende kunngjøring. Markedsdialog - DialogmøterKun abonnenterVLD
27/04/2018NO-Tromsø: PeptidsyntesemaskinUit Norges Arktiske Universitetutgått
26/03/2018NO-Oslo: Reagenser og forbruksvarer til GeneXpert til Avd for mikrobiologiKun abonnenterKAT
26/03/2018NO-Oslo: 75179 AS KLM Avd for medisinsk biokjemi AnalysemaskinKun abonnenterKAT
07/03/2018NO-VADSØ: Hurtigtester til mikrobiologi foretakene i Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
27/02/2018NO-VADSØ: Diverse antistoff og reagenser til autoimmun diagnostikk for levering til helseforetakene i Helse Vest RHFKun abonnenterKAT